Tre arbetskollegor som sitter på ett kontor med munskydd och en uppsatt glasskiva mellan sig för att minska smittspridningen av Covid-19.För att rädda jobb och företag förlänger regeringen omställningsstödet. Omställningsstödet gäller nu från och med mars 2020 till och med april 2021. Men innan omställningsstödet för mars och april kan träda i kraft måste det godkännas av EU-kommissionen. Foto: AlessandroBiascioli/Shutterstock.com

Nya regler

Regeringen har beslutat att förlänga omställningsstödet för att flera jobb och företag ska kunna räddas. Omställningsstödet gäller då även i mars och april. Omställningsstödet kan användas av de företag där omsättningen minskar med mer än 30 procent, skriver regeringen i ett pressmeddelande. 

Coronapanemin slog ned som en bomb. Flera företag har fått varsla anställda och en del har till och med gått i konkurs till följ av de smittskyddsåtgärder som pandemin har fört med sig. För att lindra de ekonomiska konsekvenserna och för att fler företag ska klara av att överleva under pandemin tills vaccinet har fått effekt och ekonomin kan starta upp igen förlängs nu omställningsstödet och gäller även mars och april. 

Stödet gäller från mars 2020 till april 2021

Förlängningen av omställningsstödet innebär att företag kan ansöka om stödet för perioden mellan mars 2020 och april 2021. Storleken på omställningsstödet ser dock lite annorlunda ut från 1 augusti 2020 jämfört med föregående månader.

Anledningen till att storleken på omställningsstödet är annorlunda efter augusti 2020 beror på EU:s regelverk när det gäller den här typen av stöd.

Mer förmånligt omställningsstöd från 1 augusti 2020

Jämfört med det tidigare omställningsstödet bedöms omställningsstödet från och med augusti 2020 som mer förmånligt för majoriteten av företagen. För små företag blir den så kallade subventionsgraden 90 procent och för större företag blir subventionsgraden 70 procent.

Under perioden augusti 2020 till april 2021 kan företag få upp till 97 miljoner kronor i omställningsstöd. För att avräkningen ska fungera kommer dock mars och april ha två olika stödperioder ifall det skulle bli aktuellt med nedstängningsstöd.

Regeringen jobbar nu för att det förlängda omställningsstödet för perioden mars och april 2021 ska börja gälla så snart som möjligt efter varje stödperiods utgång. Men omställningsstödet måste först godkännas av EU-kommissionen innan det kan träda i kraft.