Handels ordförande Susanna Gideonsson och Hotell- och restaurangs ordförande Malin AckholtSusanna Gideonsson

Arbetsmarknad

Trycket på Sveriges fackförbund har ökat kraftigt i och med coronavirusets utbrott. Många deltidsanställda, visstidsanställda och timanställda riskerar att bli utan arbete, och många av dem som hör av sig till facken uppfyller inte a-kassans medlemskrav, skriver SvD Näringsliv.

Just nu är många som vill gå med i facket, på grund av oro för hur ekonomin och rättigheterna i arbetslivet påverkas av coronaviruset.

I vanliga fall behöver nya medlemmar ha varit med i fackförbundet ett tag, en så kallad karenstid, innan de kan få hjälp gällande sin anställning. Men i dagsläget har många fackförbund tagit bort det kravet och hjälper till direkt när någon går med.

Tips! Just nu kan du få hjälp direkt hos många fackförbund när du väljer att bli medlem.

Hotell, restauranger och detaljhandeln drabbas hårdast

Hotell- och restaurangbranschen är kanske den bransch som har drabbats allra hårdast av coronaviruset. Strax därefter kommer detaljhandeln, där nästan en tredjedel av dem som jobbar har en visstidsanställning.

– Större delen av branschen har stängt. Jag hörde en som hade en dagskassa på 48 kronor. Det går ju inte ihop, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson.

Under den senaste veckan har Handels fått in 2 000 förhandlingsärenden, enligt Susanna Gideonsson. Det är en extrem ökning från det vanliga antalet på cirka 700 ärenden i månaden. Oftast handlar det om korttidspermitteringar, öppettider, nedläggningar och uppsägningar.

Otrygga anställningar uppfyller sällan a-kassans krav 

Det är också många med osäkra kontrakt som inte är med i a-kassan, eftersom de inte har uppfyllt a-kassans krav för att bli medlem. Det berättar Hotell- och restaurangfackets ordförande Malin Ackholt.

För att kunna få arbetslöshetsersättning behöver man nämligen ha arbetat minst 80 timmar i månaden. Många som arbetar deltid, visstid eller på timmar kommer inte upp i dessa timmar. På så sätt har de inte heller inkomsten säkrad om de förlorar jobbet.