yngre hand på äldre hand med käppFör att kunna hålla rutiner i hanteringen av coronavirusets spridning behövs kontinuitet

Arbetsmarknad

Den stora graden av visstids- och timanställningar inom äldreomsorgen anses vara en orsak till den stora smittspridningen på äldreboenden. Personal som kommer och går gör kontinuiteten i rutinerna sämre och ökar risken att coronaviruset sprids vidare, skriver Kommunalarbetaren.

I den kommunala äldreomsorgen är det att vanligt scenario att nya kollegor ständigt dyker upp på jobbet. Samtidigt ökar smittrisken för coronaviruset ju fler som passerar arbetsplatsen.

Hög andel otrygga anställningar i kommunerna

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram statistik över visstidsanställningar över landet. En av fyra inom äldreomsorgen har en tillfällig anställning, och en av fem är anställd på timmar.

I flera kommuner är dessa siffror ännu högre. I 30 av de 290 kommunerna var mer än 30 procent inom omsorgen visstidsanställda under november månad. Den högsta uppmätta siffran har Danderyds kommun, där 43 procent var visstidsanställda och 39 procent timanställda.

Nio av kommunerna med störst andel timanställningar ligger i Stockholms län. Det är också i detta län som smittspridningen har varit störst inom äldrevården.

Sämre kontinuitet bland personal bidrar till smittspridning

Äldrevården har haft den största smittspridningen i Sverige, och lett till många fler dödsfall än våra grannländer har gjort. Anställningsförhållandena är en av orsakerna till detta, menar statsepidemiologen Anders Tegnell.

Han har hört från många som arbetar på äldreboenden om problem med personal som kommer och går, har oklara anställningsförhållanden och inte heller håller särskilt bra rutiner för att hantera viruset.

Kommunals nationella ombudsman Ann Georgsson håller med om detta. Hon säger att coronakrisen kräver kunskap, utbildning och kompetens hos personalen, och vetskap om hur smittspridning och skyddsutrustning ska hanteras. Där behövs kontinuitet.

Beroendet av timanställningar ett allvarligt problem

Coronakrisen har visat det allvarliga problemet som äldreomsorgens beroende av visstidsanställningar innebär, menar Ann Georgsson. Hon påpekar också att den privata äldreomsorgen har ännu fler visstidsanställningar än den kommunala.

– Visstidsanställningarna påverkar jättemycket. Både utifrån kontinuiteten och att begränsa antalet anställda hos respektive vårdtagare, säger hon till Kommunalarbetaren.

Hon pekar också på att timanställda har svårare att påverka sin arbetsmiljö, på grund av sin osäkra inkomst. En del har rentav blivit tvungna att jobba trots symtom, för att verksamheten ska kunna gå ihop.