utsikt över tom klädbutik från kassan och handels logotypEnsamarbete är vanligast hos unga kvinnor

Rapporter

En ny rapport från Handels visar att det finns stora arbetsmiljöproblem med ensamarbete, särskilt för unga kvinnor. Större utsatthet och brist på social kontakt såväl som praktiska svårigheter att till exempel ta toapauser lyfts fram i undersökningen. Nu arbetar facket för att underlätta situationen för ensamjobbarna, skriver Handelsnytt.

Ensamarbete har blivit allt vanligare i handelsbranschen. Längre öppettider och lägre bemanning är några av orsakerna som fackförbundet Handels pekar på.

I en undersökning har fackförbundet bland annat samlat in enkäter från 1 836 butiksanställda. Mer än hälften av de medlemmar som svarade på enkäten säger att de har arbetat ensamma vid tillfällen.

Stress, skaderisken och utsatthet är några av de största problemen

De största orosmomenten kring ensamarbete är stress inför hög arbetsbelastning, svårigheter att kunna ta raster och göra toabesök samt risken att inte kunna få hjälp om man skadar sig under arbetspasset. Även social isolering liksom ökat utsatthet för brott är några risker som tas upp i rapporten.

Det är framför allt kvinnor som uttrycker oro för detta. Samtidigt är det också hos unga kvinnor som ensamarbete är allra vanligast.

Utredaren bakom Handels rapport, Carolina Uppenberg, konstaterar att ensamjobbarna framför allt efterlyser lösningar som innefattar att ha andra människor omkring sig, snarare än larm och andra tekniska lösningar. Fler väktare och instruktioner om vilka arbetsuppgifter som inte får utföras ensam är några av dessa förslag.

4 av 5 vet inte hur de ska hantera svåra situationer när de jobbar ensamma

Just brist på information är en sak som 4 av 5 av undersökningsdeltagarna lyfter som ett problem. Dessa har inte fått tydliga instruktioner för hur man på egen hand ska hantera besvärliga situationer, vilket Carolina Uppenberg ser som ett stort problem.

– Lagar och föreskrifter ställer krav på rutiner och utbildning för att ensamarbete ska få förekomma. Att det ofta brister är extra allvarligt med tanke på att många ensamarbetare är unga som kanske har sitt första jobb.

Både organisatoriska och sociala risker måste ses över

En åtgärd som Handels föreslår är att vända på dagens regler. Istället för att ensamarbetet ska kunna förbjudas i vissa, specifika fall, vill facket att det i huvudsak ska undvikas och tillåtas vid tillräckligt goda förutsättningar.

Redan i dag krävs en analys av risker och konsekvenser när en arbetsplats vill införa ensamarbete. Carolina Uppenberg lyfter att man i det fallet behöver tänka på såväl sociala som organisatoriska faktorer.

– Det är viktigt att också få vara människa på sitt arbete, avslutar hon sin kommentar till Handelsnytt.