Pressbild på akademikerförbundet ssr:s förhandlingschef markus furuberg som stor mitt i gata med byggnader runt sig.För att fler inom akademiska yrkesgrupper ska täckas av kollektivavtal önskar Akademikerförbundet SSR:s förhandlingschef Markus Furuberg bättre samarbete mellan arbetsgivare och fack. Foto: Pressbild/Akademikerförbundet SSR

Avtal

Enligt en kartläggning från Medlingsinstitutet varierar kollektivavtalstäckningen stort mellan olika yrkesgrupper. När det till exempel gäller yrken inom maskinell tillverkning och transport arbetar hela 95 procent anställda med kollektivavtal, medan motsvarande siffra inom akademikeryrken ligger på under 80 procent. Det skriver Dagens Arena.

Medlingsinstitutets årsrapport visar hur kollektivavtalstäckningen ser ut i landet, utifrån variablerna yrkesgrupp, kön och bostadsort. Kollektivavtal visar sig till exempel vara vanligare bland kvinnor än bland män, och täckningen är större i Norrbotten än i Stockholm och Halland.  

Man ser även stora skillnader inom specifika branscher. 95 procent av de anställda inom maskinell tillverkning och transport arbetar med kollektivavtal, medan motsvarande siffra inom yrken som kräver högskoleutbildning ligger på under 80 procent.

“Svårare för akademiker att organisera sig fackligt”

Dagens Arena har pratat med Markus Furuberg som är förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR. Han tror att det helt enkelt har blivit svårare för akademiker att organisera sig fackligt, till viss del på grund av utvecklingen på arbetsmarknaden där mindre och medelstora företag överlag har svårare att organisera sig.

Krävs bättre samarbete mellan arbetsgivare och fackförbund

Enligt Markus Furuberg är det ett bättre samarbete mellan arbetsgivare och fackförbund som behövs för att göra kollektivavtal vanligare inom akademiska yrkesgrupper. Han menar att parterna har lika stort ansvar, och att man bör arbeta tillsammans för att på ett tydligare sätt organisera arbetsplatserna som i dagsläget inte täcks av kollektivavtal.

Han tillägger dock att viljan att arbeta tillsammans med facken nog varierar mellan olika arbetsgivare, vilket han tror kan göra det svårt att få till ett sådant samarbete i praktiken.