Kock som står med wokpanna över spisen.Enligt nya siffror från SCB var det kanske inte helt överraskande hotell- och restaurangbranschen som drabbades hårdast av pandemins effekter förra året. Över 20 000 personer lämnade branschen, och i dag ser man personalbrist på flera håll. Foto: U2M Brand/Shutterstock.com

Rapporter

Ny statistik från SCB visar att det var hotell- och restaurangbranschen som drabbades allra hårdast av pandemins effekter förra året och över 20 000 personer tvingades lämna. Det skriver Arbetet som har pratat med Thomas Jakobsson, chefsekonom på arbetsgivarorganisationen Visita. 

Pandemins effekter var förödande för många branscher på arbetsmarknaden under 2020, även om man nu har sett en generell återhämtning. Hotell- och restaurangbranschen var den bransch som drabbades hårdast, enligt nya siffror från SCB som visar hur många anställda som försvann till följd av krisen.

Över 20 000 personer lämnade hotell- och restaurangbranschen

Siffrorna baseras på Rams, det vill säga den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken, som i sin tur bygger på lönerapporteringen till Skatteverket. Rams visar alltså hur många som jobbar i respektive bransch i november varje år.

Inom hotell- och restaurang sjönk antalet personer som fått lön i november med 13 procent jämfört med samma period 2019, vilket motsvarar ett fall på cirka 23 000 personer.

Siffran är egentligen ännu högre

Arbetet har pratat med arbetsgivarorganisationen Visitas chefsekonom Thomas Jakobsson, som menar att fallet egentligen är ännu större om man ser till året som helhet. Jämför man helåret 2020 med helåret 2019 minskade antalet personer som fick lön från hotell- eller restaurangföretag med cirka 52 000.

Arbetsgivare måste jobba med villkoren

Många företag inom hotell och restaurang har hämtat sig relativt väl, men man kan fortfarande se personalbrist på flera håll. Det råder framför allt brist på kockar.

Thomas Jakobsson berättar att vissa helt enkelt är borta och har gått över till andra branscher, men att det är många som har fastnat hos a-kassan eller slussas runt i andra ersättningssystem. Han menar att det inte finns någon tydlig lösning på problemet, men att arbetsgivarna kan behöva jobba med sina villkor för att locka tillbaka kockarna till branschen.

Ökade lönekrav

Lönekraven har ökat markant, men precis som Thomas Jakobsson påpekar kanske det inte kommer helt lägligt så här efter en cirka 19 månader lång pandemiperiod.

– Det är inte så att man sitter på någon större reserv, säger han till Arbetet.