Fackförbund

Med modern teknik blir det allt vanligare att du som arbetstagare blir övervakad av din chef. Facktjänstemän visar nu på att allt fler förlorar anställningen till följd av att arbetsgivaren genom satellitdata, larm och inloggningar påstår att arbetstagaren misskött sina uppgifter. Anklagelserna kan ofta vara omfattande och vara en del i ett maktspel som du riskerar att förlora utan uppbackningen av ett fackförbund. 

Modern teknik leder till minutuppdateringar

Problemet eller fenomenet grundar sig i att all den teknik som de allra flesta numera använder sig av dagligen i jobbet konstant för loggar över vad vi gör och var vi befinner oss. Information som sedan kan användas för att försöka göra ett avsked eller en uppsägning på skälig grund, även om det inte stämmer. 

Tänk på! Den nya tekniken leder till att allt fler arbetsgivare kan hämta ut information för att styrka en uppsägning eller avsked, vare sig det stämmer eller inte.

I flera fall som fackförbund nyligen mött har arbetsgivaren velat bli av med en anställd, tagit ut gammal information om dennes beteende och sedan sagt att denne missköter sina uppgifter. Om detta stämmer eller inte blir mycket svårt för arbetstagaren att bevisa eftersom man inte alltid kan redogöra för en arbetsdag ett år tillbaka i tiden. 

Flera arbetstagare har redan drabbats

Även om tekniken har funnits tillgänglig i några år har den på senare tiden börjats använda på det här sättet. Bland de som drabbats är det främst de som inte har loggat in i tid på företagets servrar eller kassasystem, vanligtvis för att dessa har skött någon annan form av administrativt arbete. Detta har dock visat sig svårare än trott att redovisa och därför har flera fall slutat med att arbetstagaren sagt upp sig. För att få ett utbrett juridiskt skydd kan det vara en god idé att ansluta sig till ett fackförbund. 

Välj ett fackförbund för att få stöd i arbetslivet 

För den som inte redan är ansluten till ett fackförbund kan det vara klokt att välja ett fackförbund för din yrkesgrupp och därmed få stöd i juridiska förhandlingar och liknande. Genom att vara medlem i ett fackförbund så kan du få mycket stöd i obehagliga och otrevliga situationer som kan uppstå på arbetsplatsen, exempelvis utbredd övervakning och liknande. Står man ensam i förhandlingarna är det lätt att ge sig i förtid och därmed få sämre villkor för uppsägningen eller förlora arbetet när du juridiskt haft rätten att jobba kvar.