Två arbetare diskuterar framför massor av pappersullar i pappersfabrik.Förbundsordförande Pontus Georgsson tycker fortfarande inte grunden i huvudavtalet är bra. Men det finns uppsidor som ändå gjorde det värt att ansluta sig. Foto: Mark Agnor/Shutterstock.com

Avtal

Efter mycket om och men har Pappers nu beslutat sig för att ansluta sig till det nya huvudavtalet. Man har även beslutat sig för att förbundet ska förhandla utan tjänstemännen framöver. Förbundsordförande Pontus Georgsson tror att det är en positiv förändring för medlemmarna, enligt Dagens Arbete.

Man har förhandlat om det nya huvudavtalet under flera år. Avtalet innehåller nya regler om trygghet och omställning som snart kommer börja gälla på svensk arbetsmarknad. Paraplyorganisationerna Svenskt Näringsliv, PTK och LO har tagit fram en överenskommelse som huvudavtalet bygger på.

Förutom huvudavtalet är tanken även att Lagen om anställningskydd, las, ska ändras. Riksdagen kommer att rösta om det i sommar.

Pappers stretade emot länge

Precis som LO gillade Pappers inte de nya reglerna till en början. Men i november förra året ändrade sig LO, och då gjorde även Pappers samma resa efter att ha förhandlat med IA. IF Metall och Kommunal gjorde samma sak.

Pontus Georgsson säger att förbundet fortfarande inte gillar uppgörelsen i grunden. Särskilt inte när det kommer till las. Men regelförändringarna kommer att träda i kraft oavsett, och därför måste de ta ett beslut utifrån det.

Även Robert Sjunnebo, jurist och förhandlingsansvarig på Pappers, tycker att det finns mycket bra i det nya avtalet. Bland annat tror han att medlemmarna kommer gynnas av omställningsstudiestödet.

Arbetsgivarsidan tycker Pappers gjorde rätt

Per Widolf är förhandlingschef för Industriarbetsgivarna. Han tycker att Pappers beslut om att gå med i huvudavtalet är bra.

Han menar att avtalet kommer skapa en bra grund för både företag och anställda inför de utmaningar som arbetsmarknaden står inför.

Förutom huvudavtalet har Pappers och Industriarbetsgivarna tagit fram ett eget avtal, som inte innefattar tjänstemännen. I det avtalet har man förhandlat om flera förändringar i villkoren som gynnar både arbetsgivare och anställda.