hrf:s avtalssekreterare per person och fackets logga i svartvittHotell- och restaurangfackets avtalssekreterare Per Persson är nöjd med det nya kollektivavtalet för kafé- och restauranganställda inom handeln. Foto: Pressbilder: Fredrik Sandin Carlsson/HRF

Tvister

Strejkvarslen har avlöst varandra under hösten, och i början av december varslade även Hotell- och restaurangfacket (HRF) om strejk och blockad för anställda på tre Ikea-restauranger. Men nu har facket och arbetsgivarsidan Svensk Handel kommit överens och strejken kunde således blåsas av. Det skriver Handelsnytt.

Vi har tidigare skrivit om Hotell- och restaurangfackets strejkvarsel för kafé- och restaurangsanställda inom handeln. Detta eftersom HRF och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel inte lyckades nå en överenskommelse under de initiala avtalsförhandlingarna, där låglönesatsningen, sysselsättningsgrader och trygga anställningar ska ha varit de frågor som fick förhandlingarna att stranda.

Men efter ett varv till runt förhandlingsbordet har man nu kunnat teckna ett nytt avtal, med löneökningar enligt riktvärdet, en låglönesatsning och åtgärder för att öka sysselsättningsgraden. Strejken är därmed avblåst.

Ingångslönerna ökar med 75 procent

I det nya kollektivavtalet för kafé- och restauranganställda inom handeln kommer ingångslönerna öka med 75 procent av löneökningstakten. För anställda som har en heltidstjänst höjs lönerna med 736 kronor i månaden från den 1 december i år, och med 560 kronor i månaden från den 1 maj 2022. 

Åtgärder för högre sysselsättningsgrad

Som sagt så var en av orsakerna bakom strejkhotet parternas oenigheter gällande sysselsättningsgraderna i branschen. Väldigt få av de anställda har en heltidstjänst – enligt HRF är det knappt en av tio som arbetar heltid på Ikeas restauranger. Men enligt det nya avtalet ska man nu vidta åtgärder för att fler ska kunna få jobba fler timmar. En särskild projektgrupp ska ta fram riktlinjer i frågan och presentera dessa senast den 15 januari 2021.

HRF:s avtalssekreterare Per Persson är nöjd.

– Denna gång har det suttit långt inne för Svensk Handel. Motståndet till tryggare anställningar var kompakt till en början, men vi lyckades nå en överenskommelse som kommer göra arbetslivet bättre för våra medlemmar, säger han i ett pressmeddelande.

Kollektivavtalet i korthet

I det nya kollektivavtalet för kafé- och restauranganställda inom handeln ingår

  • Låglönesatsning
  • Löneökningar enligt riktvärdet
  • Satsning på ungas löner och pensioner
  • Tillsättning av partsgemensam projektgrupp som ska ta fram åtgärder för högre sysselsättningsgrader
  • Tryggare anställningar
  • Åtgärder mot sexuella trakasserier från tredje man