Arbetsmarknad

Pensionsmyndigheten har fått i uppdrag att ta fram ett förslag för ett nytt pensionssystem. I takt med att befolkningen blir äldre kommer arbetarna behöva jobba längre för att få ut samma pension som 30-talisterna. Men många är kritiska till ett nytt system.

Pensionsåldern kan höjas och yngre årskullar drabbas hårdast

I arbetet med att höja pensionsåldern har man lanserat något som kallas alternativ pensionsålder, vilket Pensionsmyndigheten räknar ut. Den visar hur länge varje årskull kan räkna med att arbeta för att få samma slutlön i pension som årskull 1930 om de pensionerades vid 65 års ålder. Det framgår där att en person född 1975 har en alternativ pensionsålder på 69,4 år. En person född 1985 har 70,2 år, rapporterar SvD.

För att beräkna den alternativa pensionsåldern har man tidigare bara tagit hänsyn till ökad livslängd. Numera tar man även hänsyn till att dödligheten även minskat hos svenskar före 65 års ålder. Redan från 2020 kommer pensionsåldrarna höjas stegvis. Riksdagens pensionsgrupp har presenterat ett förslag där anställda tidigast kan gå i pension vid 64 år men helst jobba till 69 år.

Kritiken växer sig starkare

Många är kritiska mot att höja pensionsåldern eftersom att de som inte kan jobba till 70 riskerar att bli fattigpensionärer. Några som uttryckt sitt missnöje är en grupp om 54 forskare som anser att pensionssystemet måste ta hänsyn till personliga förutsättningar och förhållanden. De menar att enbart en höjning av pensionsåldern inte är hållbart. Forskning har nämligen visat att var fjärde person har en diagnos eller skada orsakat av sitt arbete vilket man måste ta hänsyn till.

Nio av tio byggnadsarbetare säger nej till höjd pensionsålder

Mer än varannan byggarbetare klarar inte av att arbeta till den nya lägsta pensionsålder. Enligt en undersökning gjord av Byggnadsarbetaren har åtta av tio byggnadsarbetare värk i kroppen. I undersökningen med 1 168 byggnadsarbetare är nio av tio kritiska till en höjd pensionsålder. 

”Jag anser att detta är ett helt vansinnigt förslag, lagt av akademiker, för akademiker. Det måste ju prövas från fall till fall”, är en av kommentarerna som Byggnadsarbetaren tagit emot.

”Man ska absolut inte tvingas jobba med en utsliten kropp som gör ont och värker hela tiden”, skriver en annan.

Förslag om att höja pensionsavgifterna är inte hållbart

Bortsett från att höja pensionsåldern finns förslag om att höja pensionsavgifterna, det vill säga att arbetsgivaren betalar in mer pengar i pension.

– Vi kan inte låtsas som att det dilemmat inte finns. Ska vi ha en rimlig pension måste den finansieras, antingen genom att vi jobbar längre eller med allt högre avgifter som snart blir orimliga. Då återstår att jobba längre, säger socialminister Annika Strandhäll till SvD.