aktivitetsbaserat kontorslandskapEtt kontor utan egna arbetsplatser befaras medföra risker för arbetsmiljön och medarbetarnas koncentration. Foto: Monkey Business Images/Shutterstock.com

Arbetsrätt

Mälardalens Högskolas nya campus i Eskilstuna kommer att utformas aktivitetsbaserat, där medarbetarna väljer arbetsplats för dagen och inte har egna kontor. Men personalen är inte alls positiva till idén. Även facket ifrågasätter det nya konceptet, skriver tidningen Ingenjören.

När Mälardalens Högskola (MDH) ska samla sin verksamhet i Eskilstuna på ett nytt, gemensamt campus vill man öppna för en kreativ miljö och samarbete över ämnesgränserna. Därför väljer MDH att satsa på en aktivitetsbaserad arbetsplats, där personalen inte har egna arbetsrum utan varje dag väljer mellan olika arbetsytor utifrån sina uppgifter för dagen.

Ett kontor med allmänna mötesrum, soffgrupper och tysta zoner ses också som ett mer effektivt sätt att använda lokalytan på, då lärarna på högskolan tillbringar mindre än hälften av arbetstiden på sitt arbetsrum.

Men personalen är inte positiva till tanken om ett sådant arbetssätt. Man pekar på negativa erfarenheter från när Malmö universitet gjorde en aktivitetsbaserad satsning för några år sedan, och det finns en oro över att många kan komma att arbeta hemifrån hellre än på det nya kontoret.

Facket ser risker för stress och sämre koncentration

Fackligt sett har man länge varit skeptisk till idén om aktivitetsbaserade kontor. Den forskning som finns antyder att koncentrationen lätt störs på kontor med en sådan utformning. MDH:s egen konsekvensanalys har mycket riktigt visat på risker kring stress, arbetsmiljö och effektivitet, liksom på relationen kollegor emellan.

Eva Nordlander, representant för Sveriges Ingenjörer i den lokala Saco-styrelsen, menar att många ur personalen känner sig överkörda och upplever att ledningen inte har bemött deras synpunkter på ett bra sätt.

– Jag hoppas att man från ledningens håll är beredd att lyssna och vara öppen för att förändra och anpassa om det behövs. Det behövs även mycket stöd och hjälp på plats när vi flyttar in, med allt från it-support till information och stöd om de nya arbetssätten.

Lösningen ska utvärderas under vägen

MDH:s rektor Paul Pettersson är medveten om missnöjet men försäkrar att de har försökt ta med alla perspektiv i beräkningen.

– Vi har tagit till oss av andras erfarenheter, både från Malmö och från andra mer lyckade satsningar på aktivitetsbaserade kontor och försökt hitta lösningar för att det ska bli så bra som möjligt.

Inför omställningen har personalen på MDH kunnat pröva ett testkontor för att känna på hur ett aktivitetsbaserat kontor fungerar. De har också hållits föreläsningar och workshops där medarbetarna informeras om konceptet och kunnat uttrycka tankar och åsikter.

Paul Pettersson räknar med att arbetsformerna kommer att behöva utvärderas och justeras under vägen innan de har kommit in i allt det nya. Men han är stolt över att de ska bygga Sveriges modernaste campusmiljö.