Arbetsmarknad

En brukare tvingade med sin personliga assistent att köpa knark mitt på natten. Arbetsgivaren påstod att detta ingick i den personliga assistentens uppgifter. När händelsen anmäldes till Arbetsmiljöverket togs beslutet att denna typ av arbete inte var förenligt med assistentens egentliga arbetsuppgifter.

Det var i somras som en brukare ville åka och köpa knark. Med sig tog brukaren sin personliga assistent som enligt dennes arbetsgivare, Annas Assistans, var tvungen att följa med då det ingår i arbetsuppgifterna.

Assistenten kopplade in facket och händelsen anmäldes sedermera till Arbetsmiljöverket som förbjöd denna typ av arbete då det innebär både en otrygghet för assistenten samt att det var en brottslig handling.

Personliga assistenten slutade på assistansföretaget

Kort efter händelsen valde den personliga assistenten att sluta på Annas Assistans. Om personen i fråga valde att sluta självmant eller fick sparken för att ha kopplat in facket är ännu oklart.

På Annas Assistans vill man inte kommentera händelsen. Kommunalarbetaren har varit i kontakt med företagets verksamhetschef Olof Lorentzon. Han vill inte säga mer än att man har en överenskommelse med facket.

En brukare ska få leva sitt liv som den vill

Hur det kan komma sig att en personlig assistent måste följa med sin brukare och köpa knark har att göra med den LSS-lagstiftning som finns. Då LSS är en rättighetslag kan man hävda att brukaren ska få känna sig fri och leva sitt liv medan den personliga assistenten bara ska följa med.

Från fackförbundet Kommunals sida anser man dock att detta är felaktigt. Även personliga assistenter ska ha rättigheter att få arbeta på en trygg och säker arbetsplats och inte vara med och göra något olagligt.

Annas Assistans kommer att kontrolleras av Arbetsmiljöverket

Efter händelsen kommer Annas Assistans kontrolleras av Arbetsmiljöverket för att man ska vara säker på att detta inte upprepar sig.

Sedan Arbetsmiljöverket tog sitt beslut har man haft muntlig kontakt med assistansföretaget men även oanmälda inspektioner är att vänta i framtiden.