lasse thörnLasse Thörn från LO blir den som ska utreda Sekos och Fastighets möjligheter till sammanslagning. Foto: areebarbar/Shutterstock.com och Pressbild/LO

Fackförbund

Till hösten ska Seko och Fastighetsanställdas förbund utreda förutsättningarna att gå samman till ett enda fackförbund. Tanken på en sammanslagning har funnits sedan länge och nu ska en utredare titta på vilka vinster fackförbunden skulle göra på att slå ihop sina organisationer, skriver Sekotidningen.

Fackförbunden Seko och Fastighets funderar på att gå samman till ett förbund. Nu tillsätts en utredare från LO som i höst ska utreda frågan och ta fram en tidsplan för den eventuella sammanslagningen. Utredaren som har fått uppdraget är Lasse Thörn, senior rådgivare på LO.

Om fackförbunden skulle slås ihop skulle det i nuläget innebära ett fackförbund med omkring 150 000 medlemmar.

Utredaren ska lägga fram förutsättningarna till styrgruppen

Enligt Sekos förbundssekreterare Anneli Jonsson kommer utredaren inte att ta fram något slutgiltigt förslag, utan presentera förutsättningarna för en styrgrupp som består av Anneli Jonsson och Fastighets andre förbundsordförande Yvonne Nygårds. Styrgruppen kommer sedan att ta ställning och fatta ett beslut.

– Det viktiga är att beslutet är bra och genomtänkt, hellre än att det går snabbt, säger Anneli Jonsson.

Idén om en sammanslagning har funnits sedan 2016

Tanken om en sammanslagning började redan för ett antal år sedan. Under våren 2016 gjorde Seko och Fastighets en förstudie gällande hur förbundens medlemsavgifter och ekonomi liknade eller skilde sig från varandra.

Dock framgick inga konkreta resultat för vad nästa steg skulle bli när förstudien var klar våren 2017, och utredningen pausades fram till hösten 2017. Då fattade man beslutet att frågan skulle utredas. Nu är det alltså bestämt att Lasse Thörn ska göra utredningen och att den ska påbörjas den kommande hösten.

Ekonomiska vinster och medlemsvärdet ska utredas

Utredarens uppdrag innebär att han ska fördjupa sig i vad en sammanslagning skulle innebära för bland annat fackförbundens ekonomi, geografi, struktur och medlemsvärde.

Mer konkret innefattar detta att titta på vad sammanslagningen skulle ge för möjligheter att effektivisera förbundens arbete och om de skulle spara pengar på att gå samman. Även möjligheterna till fortsatt samlokalisering runt om i Sverige är centralt för utredningen, liksom om och hur det skulle stärka medlemmarna.