en polis i reflexväst går mot polisbil som står i bakgrundenEn polis med uppdrag som skyddsombud fick inte gå en fortutbildning

Arbetsrätt

Polisförbundet kräver att Polismyndigheten betalar skadestånd till ett skyddsombud i norra Sverige. Detta efter att personen har nekats att gå en fortbildning på grund av att han varit besvärlig i sitt uppdrag som skyddsombud, skriver Polistidningen.

En arbetsgivare inom Polisen i norra Sverige anklagas för att ha missgynnat en anställd på grund av personens uppdrag som skyddsombud.

Polisförbundet anser att arbetsgivaren har brutit mot arbetsmiljölagen, som reglerar skyddsombudens roll på arbetsplatsen. Enligt lagen får arbetsgivare inte straffa skyddsombud eller försämra deras arbetsvillkor på grund av uppdraget.

Nekades att gå fortutbildning på grund av skyddsombudsrollen

Den anställde i fråga ansökte om att gå en kurs till utbildare via Polisens nationella förarutbildning, men blev nekad. Via ett mejl till personen från en representant för arbetsgivaren framgår att anledningen var kopplad till skyddsombudsrollen.

– Jag fick känslan av att skyddsombudsrollen väger tyngre för dig än vad utbildarrollen gör, och därför har jag valt att inte gå vidare med ditt namn, skriver representanten i mejlet.

Vidare hänvisades också till en särskild händelse där skyddsombudet ställde vissa krav på arbetsgivaren för att de anställda skulle få gå en särskild utbildning. Enligt mejlet menar arbetsgivaren att detta ledde till onödig turbulens och konflikt.

Allvarligt brott att straffa skyddsombud med sämre villkor

Jonas Wiberg, jurist på Polisförbundet, menar att mejlkonversationen tydligt anger den anställdes uppdrag som skyddsombud som grund för nekandet till fortbildning.

– Såvida inte arbetsgivaren kommer med någon annan förklaring bedömer jag att det här är ett direkt brott mot både arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen.

Sådana här bestraffningar är en allvarlig fråga, menar Jonas Wiberg. Om uppdraget begränsar ens möjligheter till kompetensutveckling finns risken att färre anställda vill ta på sig att vara skyddsombud.

Facket och Polismyndigheten ska förhandla i frågan

Facket kommer att ha ett möte med arbetsgivaren i början av september. Fram till att förhandlingen är klar vill Polismyndigheten inte uttala sig om händelsen, enligt Lars-Göran Stålberg från Polisens HR-avdelning.

Lars-Göran Stålberg menar att de inte ännu har hela bilden av vad som har hänt och därför väljer att avvakta.