brevbärare som sorterar paketSeko Posten är upprörda över Postnords agerande som kan leda till att flera tjänster sägs upp. Foto: Freedomz/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Efter sommaren ska Postnord dela ut posten varannan dag som ett test på några orter i landet. Tanken är att det ska implementeras i hela landet under 2019. De anställda fick informationen via intranätet den 6 februari och i förlängningen innebär det att anställda kommer att sägas upp skriver Sekotidningen. 

Den 6 februari i år fick de anställda Postnord besked via intranätet att det ska införas nya rutiner efter sommaren. På några orter i landet ska Postnord dela ut posten varannan dag som ett test. Tanken är att det ska ske en implementering av de nya rutinerna under 2019. På länge sikt innebär detta att fler personer kommer avskedas.

Posten är djupt upprörda över Postnords förfarande och kommer lämna in en tvist om brott mot medinflytandeavtalet vilket kan resultera i att Postnord kan komma att betala skadestånd. Enligt medinflytandeavtalet ska Postnord samarbeta med Seko redan vid idéstadiet vid dessa typer av förändringar så att fackförbundet får en möjlighet att påverka. Det har man alltså inte gjort.

Fackförbundet Seko Posten är upprörda

Seko Postens ordförande Johan Lindholm är både förvånad och förbannad. Det han reagerar starkast på är att Seko under den senaste tiden uttryckt att det finns ett behov att föra en diskussion med de fackliga organisationerna, men att företagsledningen valt att inte göra det. 

Svaret som Seko Posten fick från företagsledningen var att de inte kände sig redo för diskussioner. De nya rutinerna som presenterades på Postnords intranät väckte då så klart starka känslor.

Under 2018 gjorde svensk-danska Postnord ett rejält underskott på intäktssidan, vilket är en effekt av digitaliseringen. Antalet skickade brev minskade radikalt.

Förändringar i organisationen kommer leda till uppsägningar

Enligt Postnord Sveriges vd Annemarie Gardshol kommer förändringarna leda till uppsägningar och det är inget man vill smussla med. Allt kommer hanteras på ett hänsynsfullt och ansvarsfullt sätt. Bland annat kommer det finnas möjligheter för de anställda att skola om sig. Dock förstår Gardshol den starka reaktionen från Seko Posten. 

Postnord och Seko Posten har efter det haft ett givande och mycket bra möte och för att hålla varandra uppdaterade kommer man fortsätta att träffas oftare i framtiden. Eftersom man är beroende av hela organisationen är det viktigt att förändringarna genomför på bästa sätt.

Inte fått klartecken än för test av nya rutiner

Det är så länge inte klart om man kommer genomföra testerna efter sommaren utan väntar nu på klartecken. Enligt Post- och telestyrelsens chef Olof Bjurö är man redan nu positiv till de testerna av de nya rutinerna. Vidare måste det göras riskbedömningar för att vara säker på att postverksamhetens tillförlitlighet upprätthålls.

Det är inte klart än vilka orter eller hur många hushåll som kommer beröras av de nya utdelningsrutinerna. För att genomföra en permanent ändring krävs det en ändring i postlagen enligt Johan Lindholm. Men det beror också på hur produktionsmodellen ser ut, vilket de idag inte vet.