uttråkad kvinna sitter vid disken på kafé utan kunderPå grund av covid-19 är många handelsanställda permitterade på deltid. Nu finns riktlinjer om hur lönen ska räknas ut vid korttidspermittering. Foto: PRPicturesProduction/Shutterstuck.com

Rapporter

Fackförbundet Handels och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel har kommit överens om hur permitteringslönen ska räknas ut för anställda i branschen. Handelsnytt redogör för uträkningen och vad som gäller för ob-tillägg.

Än så länge har det varit oklart hur lönen vid korttidspermitteringar ska räknas ut. Det har lett till att arbetsgivare har försökt ge anställda mindre lön än vad de har rätt till.

Men från den 1 maj gäller en överenskommelse mellan Handels och Svensk Handels för vilken lön som handelsanställda ska ha under sin permittering. Handels avtalssekreterare Per Bardh anser att arbetsgivarna bör följa den nya överenskommelsen även för permitteringstid innan 1 maj.

– Om du har fått för lite lön ska du prata med arbetsgivaren och om det inte hjälper kan du kontakta facket för en tvisteförhandling, säger han till Handelsnytt.

Din vanliga timlön plus din rörliga ersättning

Från den första dagen du är permitterad ska du ha din vanliga månadslön eller timlön, plus ett genomsnitt av det ob-tillägg och andra rörliga ersättningar som du har haft de senaste tre månaderna.

Detta innebär att du har högre timlön för arbetstid som inte räknas som obekväm arbetstid, medan obekväm arbetstid inte längre räknas som detta.

Tänk på! Du ska ha din vanliga lön fram till den dagen då du blev permitterad.

Om ob-tiden inte har påverkats av permitteringen eller om du har ett oförändrat schema sedan den 1 mars, ska du räkna ut lönen efter schemat och inkludera ob, men dra bort den del som du förlorar på permitteringen. Då behöver du alltså inte räkna ut genomsnittet för ob.

Så räknas permitteringslönen ut

  1. Räkna ut ditt genomsnittliga ob-tillägg och andra rörliga ersättningar under den senaste tremånadersperioden med din vanliga arbetsgrad. Har du varit permitterad från och med 1 mars gäller alltså ob och rörliga ersättningar från december– februari.
  2. Dela sedan den summan med antalet timmar du har jobbat under samma period.
  3. Lägg ihop siffran med din vanliga timlön. Även om du får fast månadslön behöver du först räkna om denna till lön per timme.
  4. Dra sedan av den procentandel som gäller för din permitteringsgrad. Är du till exempel permitterad på 20 procent ska du dra av 4 procent. Vilken procentandel som gäller kan du se i tabellen på vår sida om permittering.

Siffran du då har fått fram är den nya timlönen du ska ha under permitteringsperioden före skatt. Frånvaro på grund av exempelvis sjukdom ska räknas ut efter vad som skulle ha gällt om du arbetade.