Rapporter

Den typiske arbetaren har länge varit en manlig industriarbetare, men inte nu längre. Istället är det kvinnor inom tjänstesektorn som är den typiske arbetaren, visar en ny undersökning.

Mannen som arbetar inom industrin anses fortfarande vara normen gällande den typiske arbetaren. Detta trots att det inte stämmer. Nu anser ekonomhistorikern Elinor Odeberg att kvinnors arbetssituation är den viktigaste jobbfrågan inför höstens val.

Kvinnor är allt oftare den typiske arbetaren

Det är en rapport från tankesmedjan Katalys som visar att det skett förändringar på arbetsmarknaden. Tjänstesektorn har vuxit och varuproduktionen har minskat. Det har lett till att den typiske arbetaren allt oftare är kvinna.

Tjänstesektorn står även för 70 procent av bruttonationalprodukt och varuproduktionen för 30 procent. Men ändå har den industriarbetande mannen ansetts vara normen.

– De två stora tjänstesektorerna, offentlig sektor och handel, domineras av kvinnodominerande yrken såsom undersköterskor, barnskötare, butiksbiträden och lokalvårdare. Vi har en förlegad syn på arbetarklassen, som utgår från en mansnorm, säger rapportförfattaren och ekonomihistorikern Elinor Odeberg, till Fastighetsfolket.

Måste ge kvinnors arbetssituation mer uppmärksamhet

Enligt rapporten måste kvinnornas arbetssituation få mer uppmärksamhet. Kvinnornas arbetslöshet är inte lika hög som männens men trots det är arbetarkvinnornas anställningsformer otryggare än många andra grupper. Även löneskillnaderna mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken är stora.

Elinor Odeberg anser att otryggheten på arbetsmarknaden är ett stort problem och troligtvis den största politiska jobbfrågan. Hon anser även att facken bör jobba mer över gränserna då många hoppar mellan olika yrken och därmed saknar en klar och tydlig yrkesidentitet.

Någon som håller med är Yvonne Nygårds som är andre ordförande i Fastighets och ansvarar för jämställdhetsfrågor.

– Det vi ser är att vi har svårare att rekrytera kvinnor och unga och det är ofta dem som har jobben med riktigt ”lösa boliner”. Och det är är inom städ och i handeln som det är värst, säger hon.