Rapporter

Unga personer som arbetar som städare eller fönsterputsare löper stor risk att drabbas av en långvarig sjukskrivning. Mest drabbade är kvinnorna men även männen inom yrkesområdet är oftare långtidssjuka än genomsnittspersonen.

Afa Försäkring har kommit ut med en ny rapport som visar inom vilka yrkesgrupper unga löper störst risk att drabbas av långvarig sjukskrivning. I rapporten, som definierar unga som personer mellan 16-29 år, framkommer det att de som arbetar som städare eller fönsterputsare löper stor risk att drabbas av långtidssjukskrivning, 

Med långtidssjukskrivning menas en period längre än 90 dagar.

Kvinnor är sjuka oftare än män

Både män och kvinnor som arbetar som städare och fönsterputsare löper bra mycket större risk att bli långtidssjukskrivna än vad genomsnittspersonen gör.

Det är framförallt kvinnor som är i farozonen. För två år sedan, 2016, var 205 av 1 000 sysselsatta kvinnor i branschen långtidssjuka.

Bland de manliga kollegorna var den siffran betydligt lägre, endast 65 per 1 000 sysselsatta var långtidssjuka. Trots att de manliga städarna är sjuka i lägre grad än kvinnorna är de sjukskrivna i klart högre grad än genomsnittet.

Psykisk sjukdom vanlig orsak till sjukskrivning

Vad sjukskrivningarna beror på är olika. Oftast har det att göra med någon form av psykisk sjukdom, exempelvis depression. Men även muskuloskeletala sjukdomar är vanliga orsaker till sjukskrivning.

För kvinnor kan även graviditet vara en vanlig orsak till långsjukskrivning medan det för män även kan röra sig om någon form av förgiftning. Förgiftningarna ska däremot inte vara kopplade till arbetet i sig.

Inte bara städare och fönsterputsare som drabbas av sjukdom

Enligt studien från Afa Försäkring är det inte fönsterputsare och städare som är den mest utsatta yrkesgruppen.

Bland kvinnor är det även vanligt med lång sjukfrånvaro om man arbetar som yrkesförare eller med något industriellt arbete. Fönsterputsare och städare kommer först på tredje plats över de yrkesgrupper där lång sjukskrivning är vanligast.

För männen är sjukskrivning vanligast hos personer som arbetar som träindustriarbetare, byggnadsmålare, industriellarbetare eller byggnadsträarbetare. Först på femte plats kommer städare och fönsterputsare.