Tecknad bild på affärsman som faller ner mot uppspänd sedel.Regeringen vill sänka a-kasseavgifterna i syfte att uppmuntra till ökat medlemskap. Lättnaden kan införas redan i sommar. Bild: Dooder/Shutterstock.com

Lagar

Nu har regeringen lagt förslag på en skattelättnad som ska sänka medlemsavgiften till a-kassan. Syftet är att minska utgifterna för låg- och medelinkomsttagare, och att få fler att gå med i a-kassan. Skattelättnaden kan införas redan den 1 juli i år, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Enligt regeringen ligger det i hela samhällets intresse att så många som möjligt av Sveriges arbetstagare går med i a-kassan och låter sig omfattas av det viktiga ekonomiska skydd som a-kassan kan ge vid arbetslöshet. Därför har regeringen nu lämnat in ett förslag om en skattelättnad för a-kasseavgiften som alltså kommer att sänka medlemskostnaden.

Trygghet ska inte vara en kostnadsfråga

 Finansminister Mikael Damberg menar att a-kassan ska vara en trygghet för människor som drabbas av arbetslöshet, och att den tryggheten inte ska vara en kostnadsfråga. Genom att sänka avgifterna till a-kassan hoppas man nu på att fler ska känna sig motiverade att gå med, vilket enligt Damberg kommer göra både arbetsmarknaden och arbetstagarna tryggare.

Precis som Mikael Damberg påpekar har vi nu under pandemin fått erfara hur viktig en trygg arbetsmarknad verkligen är.

Skattesänkning på 415 kronor per medlem och år

Regeringen föreslår att skattelättnaden ska komma i form av en skattereduktion, där 25 procent av avgiften berättigar en avräkning mot medlemmens beräknade skatt. Man beräknar att lättnaden ska kunna ge en skattesänkning på 415 kronor i snitt per medlem och per åt.

A-kassorna ska lämna uppgifter till Skatteverket

Som a-kassemedlem ska man inte själv behöva tänka på att lämna in några uppgifter till Skatteverket för att få ta del av skattelättnaden. Det är nämligen A-kassornas ansvar att lämna in kontrolluppgifter om betalda avgifter.

Skattelättnaden kan komma att införas redan i sommar, närmare bestämt den 1 juli 2022, och ska då gälla för avgifter som betalas in efter den 30 juni 2022.