egenföretagare räknar intäkter vid skrivbord med papper och laptopFöretag som har ekonomiska problem kopplat till coronaviruset föreslås få flera statliga stöd. Foto: Mongta Studio/Shutterstock.com

Politik

Onsdagen 25 mars presenterade regeringen ytterligare ett krispaket som ska stödja företag i ekonomisk kris. Det efterfrågade stödet är särskilt riktat till små och medelstora företag där coronavirusets utbrott har inneburit stora konsekvenser.

Det nya krispaketet är ett slags komplement och förtydligande av de kostnadslättnader som presenterades för ett par veckor sedan. Krispaketet är ett förslag som kommer att behandlas och beslutas om så snart det är möjligt.

Staten garanterar 70 procent av företags nya lån

En statlig lånegaranti föreslås för att hjälpa företag att finansiera sin verksamhet under krisen. Det innebär att företag lättare kan få lån beviljade hos banken, genom att staten garanterar att betala tillbaka 70 procent av lånet om en förlust skulle uppstå. Genom denna garanti tar banken en mindre risk när de lånar ut till företaget, och kan därmed ta en lägre ränta.

Det här stödet gäller företag som i vanliga fall är livskraftiga, men som fått det svårt ekonomiskt på grund av virusutbrottet. Även om lånegarantin i första hand ska hjälpa små och medelstora företag, finns det ingen storleksbegränsning för vilka företag som får ta del av stödet. Regeringen vill se att lånen används till kostnader som motsvarar normala löneuttag, och inte till bonusar, vinstuttag eller rörliga ersättningar till företagets ledare.

Maxtaket föreslås ligga på 75 miljoner kronor per företag, även om det går att göra undantag. Bankerna ska göra en riskbedömning av företagen som vanligt. Utifrån företagets riskklass avgörs bankens garantiavgift till staten, som ska täcka lånegarantins kostnader.

Arbetsgivaravgifter och egenavgifter sänks

Regeringen föreslår att arbetsgivaravgifter ska sänkas tillfälligt, från den 1 mars till den 30 juni. Företagen ska behöver då bara betala ålderspensionsavgiften.

Sänkningen är tänkt att gälla upp till 30 anställda och för högst 25 000 kronor av månadslönen. För företagen innebär det upp till 5 300 kronor lägre i skatt per anställd i månaden.

Den som har enskild firma och inte betalar arbetsgivaravgift får en motsvarande minskning av sina egenavgifter.

Utsatta branscher får rabatt på hyreskostnader

Vissa branscher är extra drabbade av coronaviruset, såsom hotell, restauranger och sällanköpshandel. Därför vill regeringen skynda på hyresförhandlingar och underlätta för dessa aktörer att betala hyran för lokaler.

Stödet innebär att staten går in och betalar en del av hyresnedsättningen, upp till 50 procent. Företag kan söka detta stöd i efterhand för perioden 1 april till 30 juni.

Utökade skattelättnader för egenföretagare

Regeringen vill också tillfälligt ändra reglerna om så kallade periodiseringsfonder. Det är fonder dit företag kan sätta av pengar i uppskjuten skatt. Det här förslaget gäller egenföretagare med enskild firma, och personer som är delägare i handelsbolag registrerade i Sverige.

Företag ska enligt förslaget få sätta av hela sin skattepliktiga vinst för 2019 i periodiseringsfonder, dock med ett tak på 1 miljon kronor. De pengarna kan sedan kvittas mot förluster som eventuellt uppstår i framtiden. I praktiken innebär det att företag kan få tillbaka den preliminärskatt som de har betalat under förra året.

Regeringen utvidgar också sitt tidigare förslag om att få skjuta upp skatteinbetalningar. Förslaget inkluderar nu även moms som redovisas mellan 27 december 2019 och 17 januari 2020. Det innebär att egenföretagare kan få skjuta upp den moms som skulle ha betalats under våren.