Tvister

Den infekterade konflikten i Göteborgs hamn mellan APM Terminals, Transportarbetarförbundet och Hamnarbetarförbundet har fått regeringen att utreda ändrad konflikträtt. Det är något som får stark kritik från universitetsvärlden. Där menar man att det Hamnarbetarna gör är i linje med det organisationer utan kollektivavtal får göra.

Politiker kritiseras för att de lägger sig i konflikten

Konflikten i Göteborgs hamn har pågått i flera år och den 17 januari diskuterades ämnet i SVT:s Uppdrag granskning. Till och med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har sagt sitt i saken. Regeringen utreder nu även ändrad konflikträtt vilket har fått delar av universitetsvärlden att gå i taket.

– Politiker ska inte lägga sig i, säger Christer Thörnqvist, docent i arbetsvetenskap på högskolan i Skövde, till Arbetet.

Det Ylva Johansson tidigare sagt är att den svenska modellen inte fungerat som det är tänkt i Göteborgs hamn.

– Den svenska modellen fungerar som det är tänkt, men den fungerar inte som Ylva Johansson har tänkt. Det är ganska stor skillnad, menar Thörnqvist.

Hamnarbetarpartiets stridsåtgärder får stöd från universitetsvärlden

Det som har hänt i Göteborg är att arbetarna på APM Terminals tillhör två olika fackförbund, Hamnarbetarna och Transport. Men det är bara Transportarbetarförbundet som har ett kollektivavtal med arbetsgivaren APM. Det har lett till strejker och blockader från Hamnarbetarnas håll. De har velat skriva kollektivavtal med APM men endast erbjudits ett hängavtal på Transports tidigare avtal. Med ett hängavtal har inte Hamnarbetarförbundet samma möjlighet att påverka och det skulle vara Transport som har makten över avtalet.

Arbetsgivaren, APM, kritiserade i Uppdrag granskning Hamnarbetarförbundets tillvägagångssätt. Man menar att det finns ett kryphål i lagen om ett fackförbund kan ta till dessa stridsåtgärder mot en arbetsgivare som har kollektivavtal även om det är skrivet med ett annat förbund. Även detta har fått universitetsvärlden att rasa.

– Det är inget kryphål. Det är huvudregeln. Organisationer som inte har kollektivavtal får vidta stridsåtgärder. Det är det Hamnarbetarförbundet gör, sade Mats Glavå, docent i arbetsrätt på Göteborgs universitet, i Uppdrag granskning.

Regeringen kritiseras för utredningen av konflikträtten

Regeringen får nu kritik från både Christer Thörnqvist och Mats Glavå för att de utreder konflikträtten utifrån en specifik situation.

– Det går ju inte riktigt om politiker ska börja lagstifta var gång de inte får som de vill i den svenska modellen, säger Christer Thörnqvist.

De båda docenterna ser en potentiell lösning i att hitta ett sätt som gör Hamnarbetarförbundet till en fullvärdig avtalspart. Antingen genom ett trepartsavtal eller två separata avtal. Två separata avtal skulle dock kunna leda till att APM blir skyldiga att betala skadestånd till Transport. Mats Glavå menar dock att Transport kan avstå ett anspråk på skadestånd.