Arbetsmarknad Politik

Svartarbete är ett allvarligt samhällsproblem där utsatta människor utnyttjas och jobbar under otrygga förhållanden. De stora och seriösa företagen blir utkonkurrerade av de små och oseriösa. Nu vill regeringen ha ökade kontroller av personalliggare, meddelar man i ett pressmeddelande.

Det var under söndagen som regeringen i ett pressmeddelande gick ut med att man, i en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet, vill öka tryggheten på arbetsplatser genom fler regelbundna kontroller av personalliggare. Regeringen kommer lägga fram ett förslag i vårändringsbudgeten om ett tillskott till Skatteverket på sju miljoner kronor för att kunna genomföra de oanmälda kontroller som krävs för att ta itu med svartjobben.

Finansminister Magdalena Andersson menar i en kommentar till pressmeddelandet att det här är vad som krävs för att få kontroll över den rådande situationen.

– Ökad kontroll av personalliggare är ett konkret sätt att bekämpa sådana råa maktstrukturer vi aldrig någonsin kan acceptera, säger hon.

En av fem arbetsgivare säger att de behöver tänja på reglerna

Beslutet att öka Skatteverkets resurser grundar sig i DN:s rapportering om att en av fem arbetsgivare i utsatta branscher känner sig tvungna att tumma på reglerna för att överleva i den hårda konkurrensen. När mängden svartjobb ökar försvinner det mer pengar från statskassan och som ett resultat av svartjobben förlorar statskassan mellan 65 och 70 miljarder varje år.

Samtidigt arbetar många svartjobbare under väldigt dåliga förhållanden, ofta med väldigt låg lön. En stor del av svartjobben har man hittat i byggbranschen, städfirmor, hotell- och restaurangbranschen och även inom företag som erbjuder kropps- och skönhetsvård samt bilservice.

Det ligger i regeringens intresse att genom ökade kontroller av personalliggare få arbetsgivarna att följa reglerna och i slutändan få ett fungerande skattesystem.

– Ett välfungerande skattesystem är en förutsättning för vår plan att bygga ut välfärden i hela landet, få fler i jobb, ta nya steg mot ett fossilfritt Sverige, och snabba upp etableringen av nyanlända, säger Magdalena Andersson.

Det ska bli omöjligt för arbetsgivarna att gömma sig bakom klumpsummor

Skatteverkets ska börja med sina oanmälda kontroller av personalliggare redan i sommar och satsningen kommer att utföras i två steg. Den 1 juli kommer Skatteverket börja kontrollera arbetsgivare inom bygg, frisör, tvätteri och restaurang som har fler än 15 anställda. De ska månadsvis skicka in uppgifter till Skatteverket om varje enskild arbetstagare.

Från årsskiftet kommer kontrollerna gälla för samtliga arbetsgivare med målet att det inte ska vara möjligt för arbetsgivare att gömma sig bakom klumpsummor.

Foto: Pressbild/Regeringen