Närbild på person som håller fram händerna med ett sjukhuskors och ikoner relaterade till hälsa och sjukvård svävande ovanför.För att få ner kostnaderna för svensk sjukförsäkring föreslår en utredare att man ska ta tillbaka de skarpare reglerna för hur man bedömer rätten till sjukpenning. Foto: Deemerwha studio/Shutterstock.com

Nya regler

Under 2021 och 2022 ändrades reglerna för svensk sjukförsäkring, och sedan dess har kostnaderna ökat med 16 procent. En särskild utredare (tillsatt av regeringen) föreslår därför att man ska återinföra de strängare reglerna. Det rapporterar Dagens Arbete.

Som en effekt av lättnaderna i regelverket gällande sjukförsäkringen har kostnaderna för sjukskrivningar ökat i Sverige, enligt en utredning som lämnades in till regeringen tidigare i veckan. Orsaken till detta sägs vara att fler är sjukskrivna längre perioder och att färre går tillbaka till jobb. Efter 2021 har antalet personer som är sjukskrivna längre än 24 månader ökat med 6 procent, medan antalet som går tillbaka till jobb efter 24 månader har minskat med 2 procent.

Föreslår en återgång till striktare regler

Regeringens särskilda utredare Per Johanssons förslag är därför att man ska återinföra de striktare reglerna för bedömningen av rätten till sjukpenning. Efter sjukdag 180 kommer det med andra ord inte räcka att vara för sjuk för att klara sitt vanliga jobb, utan då ska arbetsförmågan prövas mot hela arbetsmarknaden. Finns det jobb som den sjukskrivne bedöms klara av kommer sjukpenningen dras in. 

Info! Enligt de regler som gäller i dagsläget kan man tänja på gränsen om det finns så kallade “övervägande skäl” som talar för att du kommer kunna gå tillbaka till ditt vanliga jobb inom ett år. 

Sjukskrivna mellan 63 och 65 år slipper enligt det nuvarande regelverket få arbetsförmågan bedömd mot hela arbetsmarknaden och får sjukpenning så länge de inte klarar sitt vanliga jobb. Vid en återgång till striktare regler kommer detta att ändras, vilket innebär att sjukpenningen dras in om det skulle finnas andra jobb den sjukskrivne bedöms vara tillräckligt frisk för att klara av.

Ska göra sjukförsäkringen mer rätts- och träffsäker

Dagens Arbete har pratat med utredaren Per Johansson som menar att återgången till hårdare regler kommer göra sjukförsäkringen mer rätts- och träffsäker, och ta bättre tillvara på människors arbetsförmåga. Han hänvisar till forskning som visar att kontroller ger lägre sjukfrånvaro och menar att hårdare regler efter 180 sjukdagar kommer innebära att fler återvänder till sitt arbete. 

Någon negativ inverkan på hälsan eller ekonomin väntas inte, enligt Johansson. På frågan om de har undersökt hur sjukskrivna upplever stress i dagsläget jämfört med tidigare blir svaret dock “nej”.

Återgång till arbetet – en form av arbetsrehabilitering?

Dagens Arbete undrar om man kan tolka resultatet från utredningen som att många är sjukskrivna fast de egentligen inte behöver. Per Johansson säger att man (i princip) kan tolka det så – att det i många fall helt enkelt skulle vara bättre att komma tillbaka till arbetet.

Han tillägger dock att detta delvis beror på att man inte har några riktigt bra arbetsrehabiliteringsinsatser att erbjuda, och menar att en återgång till arbetet därför i vissa fall kan vara en rehabiliteringsinsats i sig.

Regeringen ska skicka ut förslagen på remiss

Det som händer nu är att regeringen börjar bereda ärendet och sedan skickar ut utredningens förslag på remiss. Det är ännu oklart om några ändringar i sjukförsäkringen kommer att göras innan nästa val.