lärare hjälper två lågskoleelever med en uppgiftElevernas lärande och lärarnas arbetsförhållanden är skolledarnas viktigaste uppdrag

Arbetsrätt

Skolledare och rektorer ställer sig bakom lärarnas uppror mot nedskärningar i skolan. Initiativtagarna vill lyfta hur nedskärningar påverkar skolans ledning och att personalen ska tala med enad röst för att förändra styrningen av skolan, skriver Lärartidningen.

Lärare över hela landet har under en tid protesterat mot nedskärningar inom skolan. Nu ansluter sig även rektorer och andra skolledare till upproret.

Deltagare i initiativet berättar för Lärartidningen att de vill upplysa skolledare om de nedskärningar som sker och hur det påverkar rektorernas arbete. De vill att skolans personal tillsammans ska arbeta för att förändra sättet som skolan styrs på, för att ingen ska behöva föra sin talan ensam.

En oroväckande utveckling i skolväsendet, tycker rektorerna

Två av de skolledare som har engagerat sig i upproret är Linnea Lindquist, som är rektor på Hammarkullsskolan i Göteborg, samt Anna Pilebro Bryngelsson, som är rektor på Silverdalsskolan och Eriksbergsskolan i Sollentuna.

De säger att det övergripande syftet med rektorernas uppror är att lyfta fram ett oroväckande mönster i skolväsendet som finns i hela landet. Rektorerna lyfter att de inte har för avsikt att kritisera eller hänga ut några särskilda arbetsgivare eller enskilda huvudmän, utan att det är just det genomgående mönstret som är i fokus för kritiken.

– Våra viktigaste uppdrag är att varje dag försvara elevers rätt till utveckling och lärande och medarbetares rätt till goda arbetsförhållanden. Den utveckling vi ser nu gör att allt fler av oss befarar att vi inom kort kommer att misslyckas i båda delar.

Försämrad arbetsmiljö är en orsak till upproret

Initiativet mot nedskärningar i skolan började under namnet Förskoleupproret och har sedan spritt sig vidare till lärare inom skola och fritids. Bland annat har protesterna skett genom en manifestation som ägde rum för ett par veckor sedan.

Lärarna är bland annat missnöjda med den försämrade arbetsmiljö som nedskärningarna orsakar, som har lett till ökat antal sjukskrivningar och att många pedagoger överväger att sluta sina jobb.