äldre man arbetar vid laptop i verkstadsmiljöDen som vill fortsätta arbeta upp till 68 års ålder kan göra det

Politik

Fram till år 2026 kommer pensionsåldern successivt att höjas. Detta förslag röstar riksdagen igenom i dag, trots en del invändningar från fackligt håll. Ändringarna innebär att yrkesverksamma i Sverige får rätt att arbeta fram till 68 års ålder och kan ta ut den allmänna pensionen först vid 62 år, skriver Kollega.

I dag klubbar riksdagen igenom ett förslag gällande ändringar av pensionsålder.  Frågan har utretts en längre tid, men i dag röstas alltså förslaget igenom.

Pensionsåldern ökar från 67 till 68 år

Ändringarna kommer innebära att innebära att du får rätt att jobba tills du är 68 år gammal, i stället för 67 där den nuvarande gränsen ligger. Eftersom svenskarna är allt friskare och lever längre, anses att vi också orkar jobba till högre ålder.

Gränsen för att ta ut den allmänna pensionen kommer också att höjas, från 61 år till 62 år. Dessa förändringar kommer att ske successivt, och det är först 2026 som de helt och hållet kommer att vara genomförda.

Unionen vill se ytterligare åtgärder

Det har rått delade meningar från fackets håll om dessa förändringar. LO har påpekat att kvinnor inte har samma livslängd som män, särskilt kvinnor inom arbetaryrken. De kommer även få fysiskt svårt att arbeta upp i hög ålder.

Unionen har däremot sett positivt på att se över hur det tidigare pensionssystemet fungerar. Samtidigt menar man att det också måste göras satsningar på bättre arbetsmiljö, för att högre pensionsålder ska fungera. Krav på tjänstemäns tillgänglighet kommer nämligen att bli högre, vilket innebär risker för stress och hård press.

Unionen vill också ha en översyn av a-kassan och sjukförsäkringen, i samband med den ändrade pensionsåldern. Dessutom behöver kompetensutveckling tas med i beslutet, menar Unionen. Det ställer nämligen högre krav på att kunna byta arbetsuppgifter och jobb om svenskarna förväntas arbeta längre.