figurer av man och kvinna på balansbrädaCovid-19 och åtgärder mot smittspridningen har påverkat män och kvinnor olika

Rapporter

Jämställdhetsmyndigheten varnar i sin årsrapport om att pandemin kan få negativa följder för jämställdheten i Sverige. När politiken har tvingats till andra prioriteringar än tidigare har män och kvinnor blivit drabbade i olika utsträckning, skriver Publikt.

Restriktionerna och åtgärderna mot spridningen av covid-19 har påverkat både samhälle och ekonomi, men också jämställdheten. Många av besluten har fattats väldigt snabbt, och då riskerar vissa perspektiv att inte vägas in.

Det är det som har hänt med jämställdheten, menar Peter Vikström, analyschef på Jämställdhetsmyndigheten. De snabba förändringarna har gjort att ojämställda mönster som redan finns blir förstärkta.

– Det kan till exempel handla om vem som stannar hemma med barnen när smittspridningen ökar eller om hur arbetsmiljön påverkas inom yrken som belastats hårt under pandemin.

En annan sak som har påverkat jämställdheten är hur de ekonomiska stöden har fördelats och kommer män och kvinnor till del.

Sjukdomsfall och uttag av föräldradagar skiljer sig åt

Rapporten visar flera fall där jämställdheten påverkats under 2020. Till exempel har kvinnor tagit ut föräldrapenning i större utsträckning – 61 procent – och därmed tagit konsekvenserna av inkomstbortfall i högre grad. 

Kvinnor utgör 52 procent av de som smittats av covid-19 och 54 procent av långtidssjukskrivningarna. Anmälningar om arbetssjukdomar ökade hela 119 procent bland kvinnor förra året. För män var ökningen bara 28 procent.

Däremot är männen överrepresenterade bland de som intensivvårdats och avlidit av covid-19. Män utgjorde 71 respektive 54 procent av dessa fram till 21 mars i år.

Statistik har också visat att våld i nära relationer ökat under pandemin. Fler misshandelsbrott mot kvinnor har anmälts, samtidigt som självisoleringen kan göra det svårare att få stöd och skydd. Även sexköp och sexuella brott mot barn har ökat.

Jämställdhetsarbetet måste hålla även i kris

Dessutom visar rapporten att myndigheter har trappat ner eller skjutit upp sitt jämställdhetsarbete när de prioriterat om inför pandemin.

Peter Vikström poängterar att vi måste hålla ut i våra jämställdhetsambitioner i kristider, precis som på andra områden. Även jämställdheten är något vi behöver ta med i beräkningen när vi ser över krisberedskapen i Sverige.