Två män skakar hand på ett kontor.Arbetsförmedlingens nya tjänst Rusta och matcha ska hjälpa fler arbetssökande in i arbetslivet. Genom att ge mer pengar till de företag som genererar flest jobb hoppas man på att kunna göra tjänsten förhållandevis självreglerande. Foto: Gutesa/Shutterstock

Arbetsmarknad

Rusta och matcha ska innebära att de företag som ger flest jobb åt arbetssökande också får mer pengar. Med detta hoppas Arbetsförmedlingen på en långsiktigt hållbar plan för att få ut arbetssökande i arbetslivet, skriver Arbetet.

Rusta och matcha ersätter den gamla tjänsten Stöd och matchning. Programmen liknar varandra men det finns några grundläggande skillnader. Bland annat ska de företag som genererar flest jobb också få mest pengar.

Stöd och matchning ersätts av Rusta och matcha

Stöd och matchning, Arbetsförmedlingens gamla program för att få in arbetslösa i arbetslivet igen, fasades ut under förra året. Det fanns mycket, konstaterade Arbetsförmedlingen, som behövde förändras med programmet. Nu har det nya programmet som ersätter Stöd och matchning kommit igång. 

Programmet heter Rusta och matcha och fungerar lite liknande som Stöd och matchning. I huvudsak handlar Rusta och matcha om att olika företag hjälper arbetslösa att hitta jobb eller utbildning. Förhoppningen är att de flesta jobb som förmedlas går just via jobbmatchare och inte via Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen ska i stället hjälpa till med analyser, kontroll och bedömningar.

Mer pengar till den som ger flest jobb

I det gamla programmet gjorde Arbetsförmedlingen en årlig bedömning av vilka företag som presterat sämst under året. De som inte levde upp till förväntningarna blev uteslutna från programmet. Det innebar att närmare tio procent av de deltagande företagen i Stöd och matchning uteslöts från tjänsten varje år.

Myndigheten menar själva att det inte var en optimal modell. I stället har man nu bestämt sig för att anamma en ny metod i Rusta och matcha.

I och med Rusta och matcha kommer nämligen de företag som ger flest jobb också få mer pengar. På så vis hoppas Arbetsförmedlingen att marknaden ska självreglera vilka företag som stannar som jobbmatchare och vilka som inte gör det.

– Tanken är då att marknaden ska självreglera detta eftersom leverantörer som inte når lönsamhet sannolikt lämnar tjänsten. Vi har också en struktur för uppföljning och kontroll av leverantörerna och deras verksamhet om vi missar avtalsbrott, säger Arbetsförmedlingen.