Närbild på hand som skriver på papper med graf i bakgrund.Skarpare regler för myndigheternas säkerhetsskydd har försvagat fackens insyn i statens löner. Foto: CucuMberStudio/Shutterstock.com

Lagar

Efter att reglerna för myndigheternas säkerhetsskydd skärptes för två år sedan har facken fått betydligt sämre insyn i lönestatistiken för statligt anställda. Publikt har pratat med Åsa Erba Stenhammar, ST:s förhandlingschef, som hoppas att ett nytt statistikavtal ska kunna lösa problemet.

För två år sedan reglerades säkerhetsskyddslagen, vilket bland annat innebar att fler tjänster inom staten säkerhetsklassades. Det påverkade i sin tur fackens tillgång till lönestatistiken för statligt anställda. Allt fler myndigheter har under dessa två år slutat lämna löneuppgifter kopplade till personnummer, och facken har således fått sämre insyn i löneutvecklingen på individnivå.

ST:s förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar konstaterar att detta är ett problem.

Facken har förlorat ett viktigt verktyg

Åsa Erba Stenhammar menar att de genom att följa löneutvecklingen har kunnat upptäcka eventuella brister, till exempel om det är många som arbetat visstid under flera år eller om flertalet anställda ligger kvar på samma lönenivåer. 

Genom lönestatistiken har facken även kunnat hålla koll på att de statligt anställda som enhetlig grupp ligger jämsides med andra sektorer i utvecklingen. Men nu har facken alltså inte samma möjligheter längre.

Hoppas på att ett nytt statistikavtal ska lösa problemet

En teknisk grupp (partgemensam) sitter just nu och ser över statistikavtalet, och ska även ta hänsyn till de effekter som skulle kunna uppstå av nya ändringar i säkerhetsskyddslagen som beräknas börja gälla den 1 december 2021.

Åsa Erba Stenhammar hoppas att man kommer ha ett nytt statistikavtal färdigt tills dess, men tillägger att det så klart måste få ta den tid det tar. Hon menar att det inte riktigt finns några andra vägar att gå för att få det gjort. 

– Vi tror att det finns flera lösningar som innebär att vi kan få lönestatistik från alla myndigheter, säger hon till Publikt.