Fackförbund

Fackförbundet Unionen och dess medlemsantal har gått spikrakt uppåt det senaste året. Idag är man Sveriges största fackförbund. Bakom succén ligger en medveten satsning som tog fart för åtta år sedan.

Många ansåg att facket var i kris men då tog förbundsstyrelsen beslutet att Unionen skulle växa kraftigt. Med ett helt nytt tänkt kring marknadsföring började fackförbundet att växa. Den utveckling som sedan har skett saknar motstycke.

Unionen ökade med över 100 000 medlemmar på fyra år

Den fackliga organisationsgraden bland tjänstemän är högre än bland arbetarna. Så har det varit i tio år. Extra framgångsrika har Unionen varit som sedan ett antal år tillbaka är Sveriges största fackförbund. Unionen har gått från 400 000 till 500 000 medlemmar på fyra år. Bakom den massiva ökningen ligger en satsning som tog sin början 2010.

– Med den höga målsättningen kunde vi inte fortsätta som tidigare. Vi var tvungna att vrida och vända på alla stenar för att se hur vi kunde få nya medlemmar, säger Fredrik Nilsson, chef för organiseringsenheten på Unionen, till Lag och Avtal.

Fackförbundet började göra en översyn av alltifrån aktiviteter till medlemserbjudanden. Man satsade även på reklam på ett helt annat sätt än något annat förbund tidigare gjort. Även ett digital arbete på webben och i sociala medier tog sin början.

Började fråga om folk ville bli medlemmar

Den absolut viktigaste åtgärden Unionen gjorde var att ställa frågan: Vill du bli medlem?

Genom studier hade man lärt sig att folk inte var med i facket då de inte fått frågan, eller inte visste fördelarna med ett medlemskap. Därför ställer man nu alltid frågan ”Vill du bli medlem?” varje gång man träffar potentiella medlemmar.

Arbetet gav även resultat och under 2011 till 2014 ökade medlemsantalet med mellan 20 000-30 000 medlemmar per år.

Det man satsat på när man marknadsfört sig själva är framförallt inkomstförsäkring och möjligheterna till stöd vid individuella löneförhandlingar. Enligt en rapport från Arbetsmarknadsekonomiska rådet är det just det tjänstemännen efterfrågat.

– Vi har vi tryckt mycket på inkomstförsäkring, för vi vet att folk söker ekonomisk trygghet, och nu kör vi en kampanj om att du ska ha rätt lön, säger Fredrik Nilsson.

Fackliga organisationsgraden minskar

Även om Unionen stått för en markant ökning i antal medlemmar minskar den fackliga organisationsgraden både i Sverige och globalt. Och faktum är att även Unionens medlemsökning verkar ha avstannat.

År 2017 ökade antal medlemmar endast med 5000. Bara 1100 av dessa nya medlemmar var yrkesverksamma. Anders Kjellberg som är professor i sociologi vid Lunds universitet tror det har med högkonjunkturen att göra. Intresset har därmed minskat och folk ser inte värdet i ett medlemskap.