man snyter sig vid datorn på ett kontorAnställda på Schibsted får inte komma till jobbet under 14 dagar efter hemkomst från ett riskområde för coronavirus. Foto: Roman Samborskyi/Shutterstock.com

Arbetsrätt

Anställda hos Schibsted får under de närmaste veckorna sjuklön från första sjukskrivna dagen. För att förhindra smittspridning av coronaviruset har koncernen nämligen slopat karensavdraget, för att anställda ska kunna stanna hemma vid sjukdom utan ekonomiska svårigheter, skriver Arbetet.

Uppdatering! Under onsdag 11 mars meddelade regeringen att karensavdraget (tidigare karensdag) slopas för alla anställda. I stället betalar staten ut sjuklön från dag ett för den som blir sjuk.

Mediekoncernen Schibsted beslutade förra veckan att avskaffa karensavdraget för sina anställda i Sverige. Anledningen är att förhindra smitta av coronaviruset, och underlätta för de anställda att gå hem om de inte känner sig friska.

– Tanken är att den som känner sig sjuk ska kunna gå hem utan att förlora mer än nödvändigt ekonomiskt. Är man sjuk så betalar vi alltså sedan i onsdags ut 80 procent sjuklön från dag ett, säger Schibsteds kommunikationsspecialist Petter Ovander.

Schibsted är ett norskt bolag som äger bland annat Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Omni. Beslutet om avskaffad karens gäller till och med den 20 mars. Därefter ska det omprövas.

Restriktioner för resor och 14 dagars karantän 

Koncernen har också tagit till flera andra åtgärder med orsak av coronaviruset. Man har infört restriktioner för resor som inte är kritiska för verksamheten, och anställda som har vistats i riskområdena ska stanna hemma i karantän i 14 dagar.

En av de anställda hos Schibsted i Stockholm visade sig testa positivt för coronaviruset under förra veckan. Men det skedde efter beslutet och är därför inte orsaken till att karensavdraget tas bort. Den anställde har inte vistats på arbetsplatsen efter resan, utan gick direkt in i karantän.

Almega: Upp till företagen att införa åtgärder

Sophie Thörne arbetar som arbetsrättsjurist på Almega, en arbetsgivarorganisation för bland annat medieföretag. Hon har inte hört talas om att något annat företag har infört en sådan här lösning. Hon vill dock inte kommentera beslutet, utan menar att företagen bestämmer själva hur de hanterar situationen.

– Vi ger ingen annan information än att om man är sjuk ska man sjukskriva sig och då är det de vanliga reglerna som gäller, säger hon till Arbetet.

De vanligaste frågorna som Almega får kopplat till coronaviruset är om anställda ska stanna hemma under inkubationstiden och om lönen ska betalas ut under den tiden. När det gäller frågor om tjänsteresor hänvisar Sophie Thörne till rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet.