människor staplar sina händer på varandraSeko har som mål att rekrytera fler medlemmar under 2020

Arbetsmarknad

Fackförbundet Seko tappade medlemmar under 2019, men tappet var mindre än det har varit tidigare år. Anledningen är de olika åtgärder som förbundet har tagit till för att rekrytera och underlätta processen för nya medlemmar, skriver Sekotidningen.

Vid årsskiftet till 2020 hade Seko 71 200 medlemmar i sitt förbund. Jämfört med året innan var detta 1 000 medlemmar färre

Men minskningen av antalet medlemmar har bromsat in de senaste två åren. Det menar biträdande enhetschef Matts Haglund på Sekos organisationsenhet.

– Sedan rekrytering av nya medlemmar varit en prioriterad fråga i förbundet tycker jag att vi kommit en bra bit på väg.

Rekryteringsprojekt och bättre processer bidrar till minskat medlemstapp

Året 2018 inledde Seko ett projekt för att locka fler medlemmar till förbundet. Målet var att eftersträva ett medlemsantal på 80 000 personer, bland annat genom att hjälpa lokala klubbar med deras verksamheter.

Matts Haglund berättar att Seko också har förbättrat processen både för den som vill gå med i förbundet och för den som vill gå ur. Det har också bidragit till att de har tappat färre medlemmar än tidigare.

Vill öka med 1 000 medlemmar innan årets slut

Nu har Seko påbörjat en ny kampanj inom projektet, där de vill rekrytera 10 000 nya medlemmar innan slutet av 2020. Tanken är att hela förbundet tillsammans ska hjälpas åt så att den totala medlemsökningen blir 1 000 personer, inräknat både in- och utträden i förbundet.

– Vi känner oss tryggare med hur vi hanterar in- och utträden i förbundet, så vi tror att det är realistiskt, säger Matts Haglund.

LO tappar medlemmar, men Unionen växer

Även hos andra fackförbund är antalet medlemmar i regel färre än förra året. Enligt Sveriges Radio har medlemsantalet i LO-förbundet totalt sjunkit med 9 000 personer under 2019. Dit hör bland annat Kommunal, det näst största fackförbundet i Sverige, skriver Arbetet.

Ett fackförbund som växer är i stället tjänstemannaförbundet Unionen, som i dag är det största facket i Sverige. Det beror dock delvis på att andra fackförbund har gått samman med Unionen under året.