Knutna nävar sträcks mot skyn.Efter godkännande från Sekos kongress ska förbundet nu driva frågan om en sjätte semestervecka. Foto: oatawa/Shutterstock.com

Lagar

Sekos kongress har nu beslutat att förbundet ska driva frågan om en sjätte semestervecka, efter påtryckning från flertalet medlemmar. För att ha möjlighet att reglera semesterlagen kommer Seko nu försöka engagera de övriga förbunden inom LO i frågan, skriver Arbetet.

Många av fackförbunden inom LO har redan olika typer arbetstidsförkortning i sina kollektivavtal, men enligt Seko så är detta inte tillräckligt. Många av förbundets medlemmar har utökad semester som krav, och Sekos kongress har därför beslutat att låta förbundet driva frågan om sex semesterveckor.

”En paus i vardagen, även mitt i arbetslivet”

I sin motion till kongressen lyfter Seko att man förvisso tillämpar arbetstidsförkortning i olika former, men att allt fler medlemmar önskar mer semester. Seko menar att många företag har behövt dra ner på bemanningen, vilket lägger ett tyngre lass på den befintliga styrkan. Förbundet har noterat att det framför allt är de äldre medlemmarna som börjat diskutera utökad semester.

 I motionen till kongressen kan vi även läsa följande:

”Många av våra medlemmar arbetar i krävande arbetsmiljöer och tanken på att förlägga vår vila i slutet av arbetslivet, genom deltidspensioner, kanske inte alltid är det optimala. Vi behöver ha paus i vår alltmer komplicerade vardag även mitt i arbetslivet.”

Ska försöka engagera övriga förbund inom LO i arbetet

För att stärka sitt facklig-politiska arbete och öka möjligheterna att ändra semesterlagen ska Seko nu diskutera frågan vidare och försöka engagera de andra förbunden inom LO.

Arbetet har pratat med Sekos planerings- och kommunikationschef Jonas Pettersson, och bland annat ställt frågan om hur förbundet ser på semester jämfört med arbetstidsförkortning. Han menar att frågorna egentligen inte bör ställas mot varandra, utan att de båda två kan bidra till att så många medlemmar som möjligt ska få möjlighet att återhämta sig och kunna jobba tills det är dags att gå i pension.