Sekos ordförande Valle Karlsson och avtalssekreterare Mats EkeklintSekos ordförande Valle Karlsson och avtalssekreterare Mats Ekeklint bjuder in de klubbordförandena som kritiserat strejkrättsförslaget till samtal. Foto: Pernilla Tofte/fackforbund/seko

Fackförbund

Seko har ställt sig bakom en uppgörelse som begränsar strejkrätten vilket upprört många klubbordföranden som kritiserar strejkrättsförslaget. Nu bjuder Seko in till samtal för att förklara sig men på ett sätt som gör att klubbordförandena känner sig utpekade skriver Sekotidningen.

I en debattartikel som undertecknats av inte mindre än 18 ordföranden i Sekoklubbar runt om i Stockholm uppmanades förbundsstyrelsen att neka till ett förslag om begränsad strejkrätt. Sekos ordförande Valle Karlsson och avtalssekreterare Mats Ekeklint har nu bjudit in alla klubbföreträdare som kritiserat strejkrättsförslaget till ett samtal.

Upprörda känslor bland klubbföreträdarna

Då Sekoförbundet har kritiserats för att de ställt sig bakom ett avtal som begränsar rätten att strejka har de genom ett mejl bjudit in de klubbföreträdare som skrev under debattartikeln till ett möte. Enligt ordförande för Seko Vårdklubb Storboda, Peggy Werner har mejlet väckt heta känslor. Hon tycker att mejlet känns utpekande då de använt sig av formuleringar som du och din och menar på att det här inte är hennes beslut. Det här är ett demokratiskt beslut de tagit efter att ha talat med sina medlemmar. 

En annan ordförande upplever mejlet om inbjudan till möte snarare som en kallelse till förhör, lite som en skolelev som gjort något dumt och nu blir kallad till rektorn.

Förbundet vill låta klubbföreträdarna framföra sina åsikter

Enligt Valle Karlsson är det självklart att de ska träffa de som är kritiska till förslaget då de vill ha en dialog med dem. Förbundet vill berätta och förklara varför de bestämt sig för att fortsätta stå bakom förslaget. De vill inte tala dem tillrätta utan låta klubbföreträdarna framföra sina åsikter. 

Valle Karlsson förstår inte att de inbjudna reagerat på inbjudan som en uppsträckning. Det finns ingen dramatik i detta. De har genom debattartikeln framfört sina åsikter.

Sekos förbundsstyrelse stod bakom förslaget trots kritiken

Trots kritiken fattade Sekos förbundsstyrelse beslut om att stå kvar bakom förslaget.

Det kanske hade varit bättre om Seko hade fört en dialog med klubbföreträdarna innan förbundsstyrelsen fattat beslut om att begränsa strejkrätten. Men enligt Valle Karlsson står förbundet fast vid sitt beslut som de fattat demokratiskt och hänvisar vidare till Sekos stadgar där det står att medlemmarna ska arbeta för sammanhållningen inbördes.

–Vi bör hålla ihop, men det betyder inte att alla måste tycka likadant, säger Valle Karlsson