Ingång till Kronofogden och svenska pengarSeko har bett Kronofogden om hjälp att driva in pengarna efter Sekohärvan. Foto: Sara Burman/Kronofogden och Wara1982/Shutterstock.com

Fackförbund

Kort tid efter att domen i Sekohärvan fallit ansökte Seko om betalningsföreläggande hos Kronofogden, skriver Sekotidningen. Fackförbundet vill ha tillbaka närmare 25 miljoner kronor totalt.

För drygt tio år sedan bildade Seko-klubben Väg & Ban Gävle-Dala en fritidsförening. Syftet med detta var att Seko-klubbens pengar skulle stanna kvar lokalt och inte hos Seko centralt. Under åren överfördes närmare 14 miljoner kronor till fritidsföreningen.

I en revision 2014 kom det fram ett pengarna inte används till facklig verksamhet. I istället ha pengarna bland annat gått till investeringar i en sjötomt som ägdes av Seko-klubbens ombudsman och fritidsföreningens ordförande, Bosse Hedin. Detta kom att kallas för Sekohärvan.

Seko väckte talan mot Bosse Hedin och fritidsföreningen och när domen kom i slutet av januari stod det klart att Hedin och fritidsföreningen skulle betala 1,8 miljoner kronor respektive 23 miljoner kronor till Seko.

Fackförbundet ställde krav på betalning i samband med att domen föll. Seko fick dock inget svar och en vecka senare lämnade man över ärendet till Kronofogden, rapporterar Sekotidningen.

Finns inget sista datum när skulden ska vara betald

Skulden som ska betalas in ligger i dagsläget under det som kallas verkställighet. Det betyder att berörda parter ska underrättas om skulden och att den ska betalas.

Än så länge finns det inte något sista datum för när skulden ska vara betald. Det kan tyda på att Kronofogden än så länge inte fått tag i berörda parter eller deras ombud.

Domen kan fortfarande överklagas

Det finns fortfarande tid för Bosse Hedin och fritidsföreningen att överklaga domen. Om någon av parterna kommer välja att göra det är däremot inte säkert. Det har åtminstone inte tagits något sådant beslut än.

Om domen överklagas har Seko rätt att begära att alla tillgångar som i dagsläget finns säkras för framtiden. Det innebär att pengarna som Seko möjligen kan ha rätt till inte går att använda under tiden som domen överklagas.