affärsman vid dator sträcker fram handen till en annan personSeko och Arbetsgivarverket är överens om vilka villkor som ska gälla för statligt anställda fram till hösten 2023. Foto: Tero Vesalainen/Shutterstock.com

Avtal

En löneökning på 5,4 procent, låglönesatsning och omställningsavtal även för sjuka. Det är några saker som finns med i det nya kollektivavtalet för Sekos 11 000 medlemmar med statlig anställning, skriver Sekotidningen.

Ännu ett fackförbund är nu klara med sitt nya kollektivavtal. Seko har nämligen kommit överens med Arbetsgivarverket om nya villkor för statligt anställda. Avtalet gäller till och med den 30 september 2023. 

– Vi fick igenom fler av våra krav och lyckades samtidigt mota bort flera av arbetsgivarnas yrkanden. På så sätt är jag nöjd, säger Helen Thornberg, ombudsman för Seko.

Löneökning och låglönesatsning utan försämrade villkor

Avtalet innebär en löneökning på 5,4 procent över 34 månader. Det innebär att lönen ökar med 1,8 procent per år under 2020, 2021 och 2022. Löneökningen gäller retroaktivt från när det gamla avtalet löpte ut den 1 oktober.

Man har också avtalat om en låglönesatsning. Varje anställd genererar en viss mängd pengar till potten som fördelas mellan anställda i löneförhandlingarna. I och med låglönesatsningen genererar anställda som tjänar mindre än 26 100 kronor i månaden en extra summa, som om de tjänat 26 100 kronor.

Helen Thornberg understryker att Seko inte har behövt införa några försämringar av villkoren för att få igenom löneökningarna. I stället har de stoppat Arbetsgivarverkets krav på att avtalen ska vara sifferlösa och lönen sättas genom samtal.

Sjuka kan få stöd för att ställa om till nytt arbete

Avtalet tar också upp vad som gäller för anställda som är sjuka och inte kan arbeta kvar, men som ändå skulle klara ett annat jobb. De omfattas nu av omställningsavtalet och kan få ekonomiskt hjälp och jobbsökarstöd från Trygghetsstiftelsen.

Förut gällde detta bara för den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Men nu omfattas alltså även sjuka, precis som med Sekos avtal inom privata sektorn.

Arbetsgrupper ska arbeta med viktiga frågor

Seko och Arbetsgivarverket har också beslutat att vissa arbetsmiljöfrågor ska diskuteras i arbetsgrupper. Ett exempel är hur man ska arbeta mot sexuella trakasserier och diskriminering.

En annan fråga är hur statligt anställda skulle påverkas om vissa lagförändringar som kan komma framöver. Dels förändringen av lagen om anställningsskydd, dels av den höjda pensionsåldern för allmän pension.