Sverige rikes lagbok på ett bordTingsrättens dom i sekohärvan där 14 miljoner försvunnit från Seko-klubben Väg & Ban Gävle-Dala har överklagats och ska nu prövas i hovrätten. Foto: Pressbild/Hovrätten för Nedre Norrland

Tvister

Den tidigare domen i den så kallade Sekohärvan som föll i januari har överklagats. Nu ska det omtalade fallet där Bosse Hedin svindlade miljoner kronor som kom från Seko-klubben Väg & Ban Gävle-Dala till en fritidsförening i Ljusdal  prövas igen i hovrätten, skriver tidningen Arbetet

Fritidsföreningen i Ljusdal ska betala tillbaka lite över 14 miljoner kronor till Seko-klubben Väg & Ban Gävle-Dala enligt domen vid Hudiksvalls tingsrätt. De sammanlagda kostnaderna, inklusive rättegångskostnaderna uppgår till cirka 23 miljoner kronor. Enligt den tidigare domen i Hudiksvalls tingsrätt i år ska Bosse Hedin betala cirka 1,7 miljoner kronor plus ränta till Seko. 

Klubben har ägnat sig åt ekonomisk brottslighet

Bosse Hedin dömdes även för olovligt förfogande och trolöshet mot huvudman. Enligt Sekos planerings- och kommunikationschef Jonas Pettersson är det här en principiellt viktig dom. Klubben har haft en felaktig inriktning och det man ägnat sig år har varit helt fel.

Även Tingsrätten kom fram till samma slutsats i sin bedömning. Domen som överklagades i februari ska nu tas upp i hovrätten för nedre Norrland.

Under sju år försvann miljoner från Seko-klubben

I augusti 2008 bildade den lokala Seko-klubben i Ljusdal en fritidsförening för att se till att klubbens pengar skulle stanna lokalt i stället för att de skulle ligga hos Seko centralt. Därefter har man under åren som följde överfört över 14 miljoner kronor från Seko-klubben i Ljusdal till fritidsföreningen där Bosse Hedin var kassör och ordförande. 

Det var i samband med en revision under 2014 som Seko blev varse om vad som pågick och ifrågasatte vart miljonerna tagit vägen. När Seko sedan fick tillgång till bokföring och transaktioner genom ett editionsbeslut i tingsrätten bekräftades det att pengarna använts till ändamål som låg väldigt långt ifrån den fackliga verksamheten. Bland annat har Bosse Hedin och anhöriga till honom lagt beslag på föreningens pengar genom att investera i Hedins privata sjötomt.

Utredning visade att föreningen betalat ut pengar till Hedins privata företag

Seko beslutade efter en utredning att avskeda Bosse Hedin och upprättade en polisanmälan. Då det inte gick att styrka att det hade begåtts ett brott lade åklagaren ner förundersökningen.

Samtidigt gjorde Seko en utredning av klubben där det framgick att fritidsföreningen betalat ut fakturor till Bosse Hedins privata företag Mittens på cirka 1,5 miljoner kronor. Pengar som bland annat gått till renoveringar av Hedins fritidshus med sjötomt.

I rättegången som hölls i slutet av november 2018 i Hudiksvalls tingsrätt nekade Bosse Hedin till anklagelserna, men dömdes där mot sitt nekande. Nu ska fallet upp till prövning igen och Jonas Pettersson är inte förvånad över att motparten valt att överklaga domen.