läkare eller psykolog ställer frågor till en patient i en soffa och antecknarSekos kritik mot Sis är att institutionens ledning missköter sitt arbete och att både klienter och personal far illa. Foto: Chinnapong/Shutterstock.com

Arbetsrätt

Efter kamp från fackförbundet Sekos sida har regeringen beslutat att se över verksamheten på Statens institutionsstyrelse, Sis. Detta är en seger för facken, säger Sekos ordförande på Sis till Sekotidningen och hoppas att fackets synpunkter ska bidra till myndighetens utveckling.

Statens institutionsstyrelse, Sis, är en myndighet som ansvarar för tvångsvård med riktning mot missbruk och psykosociala problem.

Fackligt engagerade inom Seko har under en tid yrkat på en granskning av hur Sis sköter sin verksamhet. Nu har engagemanget bidragit till en regeringsbeslutad granskning av verksamheten.

– Våra undersökningar har bidragit till att det blir av och det känns fint. Det finns en seger i det här, vi har kämpat länge för att något ska hända som förbättrar verksamheten, säger Seko Sis ordförande Mikael Bergkvist.

Stora problem för klienter och personal på behandlingshemmen

Utifrån Sekos undersökningar har man bland annat lyft problem med hot och våld på myndighetens behandlingshem, många sjukskrivningar hos personalen och att klienter med missbruk inte får den hjälp de behöver, utan snarare blir sämre efter vistelsen på behandlingshemmen.

Mikael Bergkvist menar också att myndighetens fackliga företrädare har fått sämre insyn det senaste året än de har haft tidigare. Dessutom får inte institutionerna det stöd som de behöver, och vissa verksamheter har lagts ner i stället för att man har tagit tag i en dåligt fungerande styrning, menar han.

Uppdraget, samverkan och ledningsstrukturen ska ingå i granskningen

Granskningen kommer att innebära en analys av hur Sis fullgör sitt uppdrag och samverkar med andra aktörer. Mikael Bergkvist lyfter att särskilt ledningsstrukturen har stora brister och behöver ses över. Resultatet av granskningen ska redovisas den sista mars nästa år och förhoppningen är att undersökningen ska kunna utveckla Sis verksamhet till det bättre.

Nyligen kom också beskedet att Sis får en ny generaldirektör, vilket Mikael Bergkvist hoppas ska leda till att myndighetens styrning blir bättre.

Sis tillförordnade generaldirektör välkomnar granskningen

Sekotidningen har tidigare skrivit att granskningen av Sis är välkommen även från ledningens sida.

– Sis arbetar med väldigt komplicerade ärenden och effektiv samverkan är en förutsättning för att nå resultat, säger Sis tillförordnade generaldirektör Jan-Eric Josephsson.