järnväg i jönköpingAnställda inom bland annat trafik och järnväg ska börja testas för covid-19 vid mildare symtom. Foto: Sebw/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

I mitten av maj meddelades att anställda inom fler samhällskritiska verksamheter ska börja testas för covid-19.  Flera av de branscher som berörs är inom fackförbundet Sekos område. Migrationsverket, posten och kriminalvården är några exempel, skriver Seko-tidningen.

Bara anställda som visar symtom, även mildare, ska få testas, och det är personalbehovet på arbetsplatsen som avgör om testning blir aktuellt.

– Det är de medarbetare som funderar på om de borde stanna hemma eller inte som vi vill testa. Är man sjuk ska man fortsatt stanna hemma och vid behov ta hjälp av sjukvården, säger Migrationsverkets presskommunikatör Pierre Karatzian.

De första testerna på Migrationsverket gjordes under senare delen av maj. Omkring tjugo medarbetare har blivit testade, varav bara några få visade tecken på covid-19.

Postnord lägger ansvaret på lokala verksamheter

Hos Postnord ligger personalansvaret hos de lokala verksamheterna. De får själva avgöra om tester ska ske, och i så fall när och hur. 

Region Stockholm kommer att testa alla anställda inom kollektivtrafiken som visar på symtom, enligt trafikregionråd Kristoffer Tamson. Provtagningen kommer att göras på vårdcentraler, och regionen har som mål att testa 40 000 personer, inkluderat fler yrkesgrupper än bara inom kollektivtrafiken.

Energiförsörjning och trafikledning är branscher som berörs

Inom energiförsörjning berörs personer som arbetar med drift, lager, depåer, felavhjälpande underhåll, styrning och övervakning.

När det gäller trafikledning ska de som jobbar med styrning, drift av viktiga vägstråk, järnväg och vägfärjor testas enligt Trafikverket. Där ansvarar dock de största järnvägsentreprenörerna för att testa sina egna anställda. Även de som jobbar med elektricitet, IT-styrning och övervakning inom trafiken kan komma att testas, enligt presschefen Bengt Olsson.

SJ anser sig inte behöva testa anställda

SJ menar att de inte hör till en sådan samhällsviktig funktion som ska erbjuda testning, enligt deras presskommunikatör Anton Almqvist-Källén. Han pekar på att de följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

– Om ny kunskap eller nya rekommendationer från myndigheterna kommer kan beslutet om testning omprövas längre fram.