avslappnad man i hängmatta vid sjöDu behöver inte vara beredd att rycka in på jobbet under semestern

Arbetsrätt

Coronakrisen påverkar en stor del av arbetsmarknaden. Men hur drabbas din semester av situationen? Arbetet har förklarat vilka regler som gäller och hur det tillämpas under pandemin.

Din semester kan återkallas eller avbrytas vid behov

Alla som arbetar har rätt att ta semester, oavsett om du är anställd på heltid, deltid eller har en tillfällig anställning. Det är bara om du har en anställning på tre månader eller mindre, till exempel ett sommarvikariat, som du kan komma överens om annat med arbetsgivaren.

Dock får arbetsgivaren neka semester av vissa särskilda skäl. Om arbetsgivaren först har testat alla andra alternativ, såsom övertid och vikarier, kan arbetsgivaren avbryta din pågående semester eller återkalla beviljad semester. En pandemi räknas som ett sådant skäl om det orsakar behov av att du rycker in.

Däremot är du inte skyldig att vara under beredskap att rycka in på jobbet under en beviljad semesterperiod.

Arbetsgivaren bestämmer när du får ta ut din semester

Det är arbetsgivaren som bestämmer när du får ta semester, men ska samråda med dig kring detta. Du har rätt att ta ut fyra sammanhängande semesterveckor under perioden juni–augusti, men arbetsgivaren kan lägga semestern utanför den perioden om det finns särskilda skäl till det, exempelvis en pandemi.

Dock går det att avtala om annat än dessa regler via ett kollektivavtal. Du har dock alltid rätt att få besked om när du får vara ledig minst två månader i förväg.

Tänk på! Delar av semesterlagen kan regleras bort med egna avtal. Se därför till att ha koll på avtalen som gäller mellan din arbetsgivare och ditt fackförbund.

Du kan inte tvingas till semester om arbetsuppgifterna minskar

Om du saknar arbetsuppgifter på grund av coronakrisen får arbetsgivaren inte tvinga dig att ta ut obetalda semesterdagar. Det har arbetsgivaren aldrig rätt att göra.

Skulle du bli sjuk under pågående semester kan du avbryta semestern för att ta ut den vid ett senare tillfälle. Då sjukanmäler du dig till arbetsgivaren och ansöker om ersättning från Försäkringskassan.