karl-petter thorwaldssonLO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson menar att avsaknaden av tillsvidareanställning är en anledning till att många arbetare inte har möjlighet att ta någon ordentlig semester under sommaren. Foto: Sasin Paraksa/Shutterstock.com och Fredrik Hjerling/LO

Rapporter

Arbetare har mindre möjligheter till semesterresor och fritidsaktiviteter än tjänstemän. LO rapporterar att klasskillnaden ökar när det gäller semestervanor och att arbetarna drabbas hårt av att inte kunna komma bort från arbetslivet under sommaren, skriver Arbetet.

Det finns en ökande klasskillnad gällande arbetstagares semestervanor. Det framgår i en rapport från det fackliga förbundet LO, som organiserar arbetaryrken.

Var tredje arbetare inom LO-organiserade yrken reste inte under sin semester förra året och hade inte heller någon tillgång till fritidshus eller husvagn. Hos tjänstemän inom förbunden Saco och TCO är det vanligare med sådana semesteraktiviteter; bara 15 procent av tjänstemännen var utan möjlighet att tillbringa sin semester på ett sådant sätt.

Den här skillnaden mellan yrkesgrupperna har ökat med fyra procentenheter på tio år.

De som saknar tillsvidareanställning har svårt att spara ihop till semester

Enligt Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande i LO, har detta att göra med att många arbetare saknar tillsvidareanställning. På grund av detta byter de ofta arbetsgivare och har därmed inte kunnat spara ihop något semesterkapital inför sommaren. Cirka 700 000 personer befinner sig i den här sitsen.

– Det gör att många som jagar timmar har lika mycket timjakt under sommaren som i november och februari, säger Karl-Petter Thorwaldsson till Arbetet.

Det här drabbar såväl arbetarnas hälsa som deras familjer, menar ordföranden. Att inte få varva ner på sin fritid och slippa tänka på arbetet är skadligt, och barnen mår inte heller bra av att deras föräldrar alltid jobbar. Sedan är det förstås tråkigt för föräldrarna att inte kunna erbjuda familjen en semester.

Tjänstemän deltar i fler fritidsaktiviteter än arbetare

Rapporten visar också på andra skillnader i fritidsaktiviteter mellan grupperna. Det är betydligt vanligare att tjänstemän läser böcker, idrottar och går på kulturevenemang på fritiden än att arbetare gör det.

Däremot är båda yrkesgrupperna lika aktiva när det kommer till sociala medier som fritidssyssla.