fackorganisationernas ordföranden Göran ArriusOrdförandena Göran Arrius (SACO)

Politik

Fackets centralorganisationer kritiserar regeringens sätt att utreda dagens sjukförsäkringssystem. Utredningarna är ett steg i rätt riktning, men det finns så mycket mer att göra, menar fackliga representanter enligt tidningen Fastighetsfolket

Regeringen utreder just nu behovet av förändringar i nuvarande sjukförsäkring. Men företrädare för facket tycker inte att frågorna som utreds räcker till för att lösa problemen. De menar att det behövs större och snabbare förändringar i sjukförsäkringen än vad regeringen hittills har föreslagit.

Bland annat har ordförandena för vardera fackorganisation – Karl-Petter Thorwaldsson för LO, Eva Nordmark för TCO och Göran Arrius för SACO – i en debattartikel hos Svenska Dagbladet kritiserat regeringens arbete med den framtida sjukförsäkringen. 

Utförsäkrade hänvisas till jobb som inte finns, menar LO, TCO och SACO

Ordförandena välkomnar många av förslagen som regeringen har öppnat för. Några exempel på förslag är större möjligheter för sjukskrivna att återgå till sitt arbete och mer flexibla tidsgränser för sjukförsäkringen. Däremot anser de att det behövs mer för att sjukförsäkringen ska fungera.

De menar att många som nekas vidare sjukersättning efter 180 dagar hänvisas till arbeten som de ska kunna klara av, men som inte finns på arbetsmarknaden. De vill därför att lagen ska ge Försäkringskassan skyldighet att pröva människors arbetsförmåga mot arbeten som faktiskt finns tillgängliga.

Dessutom vill de att det tydliggörs hur försäkringstagaren kan överklaga avslag på ansökan om sjukförsäkring.

–  Ska detta sedan bli verklighet krävs en tydlig vilja hos regering och riksdag att faktiskt erbjuda en sjukförsäkring som är anpassad till verklighetens arbetsmarknad, skriver de i artikeln.

Läkarbedömningar bör utgöra grund för sjukpenning

Det finns också andra önskemål från fackligt håll inför den nya sjukförsäkringen. Fastighets fackliga ombud för region väst, Gunnel Blom, tycker att direktiven bör ändras så att sjukpenningen ska grundas på läkarnas bedömning. Det är läkarna som har den expertisen och beslutet ska därför inte fattas av någon på Försäkringskassan, säger hon till tidningen Fastighetsfolket.

Gunnel Blom tycker också att regeringen bör agera snabbare när det gäller att förändra sjukförsäkringen.

Större konsekvenser för arbetsgivare blir svårt att få igenom

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har efterfrågat ett upplägg där arbetsgivaren får betala en större del av kostnaden när personal blir sjukskriven. Detta för att det ska bli tydligare konsekvenser för arbetsgivaren om personalen blir utslitna på sin arbetsplats.

Gunnel Blom tror däremot att det kan vara svårt att få igenom ett sådant system.

– Alla system går att kringgå. Arbetsgivarna kanske inte anställer personal om den har sjukdomshistorik eller så undviker de att ge fasta anställningar, säger hon till Fastighetsfolket.