vy över ingången till Ljungby lasarettLjungby lasarett är en av de verksamheter som kommer att påverkas när det extra ob-tillägget försvinner. Foto: Pressbild/Region Kronoberg

Arbetsmarknad

Sjuksköterskor och annan vårdpersonal i Region Kronoberg kan förlora upp till 3 000 kronor i månaden i ob-tillägg, när ett tidigare avtal löper ut utan att förnyas. Vårdförbundet är oroliga för detta, samtidigt som politikerna har öppnat upp för mer långsiktiga lönesatsningar, skriver Vårdfokus.

År 2017 fattade Region Kronoberg beslutet att ob-tillägget för sjuksköterskor skulle höjas med 60 procent. Året efter beslutades även att övriga yrkesgrupper som arbetar obekväma arbetstider också skulle omfattas av höjningen.

Insatsen gjorde att det blev lättare för de olika verksamheterna och avdelningarna inom regionalvården att bemanna nattpassen.

Förlorade tillägg kan leda till personalbrist

I mars i år löper avtalet om det extra ob-tillägget ut. Den politiska majoriteten i Region Kronoberg har förändrats, och det har inte funnits något direkt intresse för att förnya avtalet.

Det gör att många avdelningar på Växjö och Ljungby lasarett är oroliga. Det kommer nämligen att vara en kännbar skillnad för sjuksköterskor att förlora 2 000–3 000 kronor i extra ob-tillägg.

– Jag tror faktiskt att många kommer att vända sig till kommunerna, andra går kanske till bemanningsföretag. Det kommer inte att bli lätt att få sjuksköterskor att jobba natt om bonusen försvinner, säger sjuksköterskan Elin Roshäll på Växjö Centrallasarett, som också är förtroendevald för Vårdförbundet.

Vill satsa på lönespridning och särskild yrkesskicklighet

Vårdförbundet ville från början egentligen satsa på sjuksköterskornas grundlön, i stället för att införa flyktiga bonusar. Det menar Vårdförbundets ordförande i Kronoberg, Anna Seiborg Kidell.

Men trots utsikterna för ob-tillägget är Anna Seiborg Kidell ändå optimistisk. En förändrad kostnadsutjämningsmodell mellan regioner och kommuner har möjliggjort en tilläggsbudget för Region Kronoberg. 25 miljoner kronor per år i denna budget ska gå till de yrkesgrupper i regionen som Vårdförbundet organiserar.

Ordföranden för personalutskottet i Region Kronoberg, Sven Sunesson, säger till Vårdfokus att utskottet vill satsa på lönespridning och särskild yrkesskicklighet bland sjuksköterskorna, för att uppfylla avtalet med Vårdförbundet.

Anna Seiborg Kidell är glad för att politikerna har lyssnat på förbundet. När det gäller konsekvenserna av det minskade ob-tillägget lägger hon över det ansvaret på politikerna själva.