Sjuksköterskorna flyr sitt arbete på grund av dålig arbetsmiljö. Foto: BirgittaPhotos / Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Bristen på sjuksköterskor är påtaglig runt om i landet. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset är läget akut och enligt en överläkare på sjukhuset flyr många sjuksköterskor sina arbeten på grund av den bristande arbetsmiljön. Han vill nu att politikerna tar tag i problemen så inte vårdproblemen ökar.

Det råder brist på sjuksköterskor runt om i landet, framförallt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Enligt överläkare Jan Brun beror det till stora delar på den dåliga arbetsmiljön som råder på arbetsplatsen. I en debattartikel i Dagens Samhälle riktar han kritik mot politikerna och deras ovilja att förbättra arbetsmiljön för sjuksköterskorna. 

Jan Brun skriver att många flyr sjukhuset på grund av den dåliga arbetsmiljön.

Vill se bättre arbetsvillkor och högre lön

Jan Brun har själv bevittnat nyexaminerade sjuksköterskor som flyr sjukhuset på grund av dåliga arbetsvillkor och låga löner. Tar man inte tag i problemen riskerar vårdproblemen växa sig ännu större.

Vårdförbundet har tidigare haft ett krav på 10 000 kronor i löneökning för nyckelpersoner inom vården. Det påslaget tycker Jan Brun är fullt rimligt. Förbundet vill att erfarna sjuksköterskor ska ha dubbelt så hög lön som nyexaminerade. Man vill se en större lönespridning inom yrkesgruppen.

Sahlgrenska har dragit ned på hundratals tjänster

Sahlgrenska sjukhuset har dragits med ekonomiska problem under en längre tid och i höstas drog man in hundratals tjänster och en mängd vårdplatser för att klara budgeten.

Nedskärningarna har i en tidigare debattartikel försvarats av Henrik Ripa, tillträdande styrelseordförande, på sjukhuset. Han menar bland annat att sjukhuset både fått mer personal och mer pengar de senaste åren.

Han tror inte heller att man löser problemen som finns genom att bara anställa mer personal. Många problem tror han går att lösa genom att förändra arbetssättet och använda varje medarbetares kompetens på bästa sätt.