bomullstops i provrör med texten covid-19Både sjukvårdspersonal och administratörer på Karolinska universitetssjukhuset har testats för covid-19. Dessa tester har analyserats av forskare för att se om risken ökar vid patientkontakt. Foto: Horth Rasur/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Enligt en studie beräknas 15 procent av Stockholms befolkning  ha blivit smittade av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. Men det verkar inte som att sjukvårdspersonal som arbetar med patienter löper större risk att smittas än befolkningen i allmänhet, skriver Vårdförbundets tidning Vårdfokus.

Forskare har analyserat tusentals prover från personal på Karolinska universitetssjukhuset, för att se hur många som har smittats av covid-19.

Slutsatsen är att cirka 15 procent av den arbetande befolkningen i Stockholm har varit eller är smittade av viruset. Dock finns det ingen större skillnad mellan personer som arbetar nära patienter och dem som har andra arbetsuppgifter inom vården.

11 000 anställda har lämnad svalgprov och blodprov

Hittills har 11 000 av Karolinska universitetssjukhusets anställda lämnad prover. Svalgprov används för att se om de har covid-19, och blodprov för att se om de har haft covid-19 tidigare.

7 procent visade tecken på virus i svalget, enligt proverna som har analyserats hittills, medan en av tio hade antikroppar mot viruset i blodet. 2,4 procent visade tecken på båda.

Administratörer var kontrollgrupp 

Anställda inom administrationen testades som en kontrollgrupp, för att klargöra skillnaden mellan sjukvårdspersonal och andra grupper. Bedömningen var att administratörerna på sjukhuset har en liknande situation som allmänheten i Stockholm.

Joakim Dillner är professor i infektionsepidemiologi och ansvarar för studien i fråga. Han menar att resultatet hittills kan tolkas som att skyddsåtgärderna har varit effektiva. Det finns exempelvis inte fler smittade inom intensivvården än inom annan vård.

Vissa som varit sjuka har inte märkt symtom

De flesta som visade tecken på covid-19 har varit sjukskrivna för detta. Men det finns också de som inte hade märkt några symtom alls. Där är det därför intressant att undersöka om de verkligen varit helt symtomfria eller inte.

– Det har ju diskuterats en hel del kring det här med asymtomatiskt smittade, om det finns personer som bär på smittan utan att ha några symtom alls. Nu har vi hittat ett antal sådana personer och det behöver vi absolut titta närmare på, säger Joakim Dillner.

En annan sak som forskarna planerar att följa upp så småningom är hur långvarigt antikropparna ger immunitet mot viruset efter att man har haft covid-19. Dock har man ännu inte tagit några beslut om att utvidga studien ännu.