läkare sitter vid skrivbord med ansiktet i händernaHögt tryck och stort behov av återhämtning. På flera håll i landet blir det nu möjligt för sjukvårdspersonal att spara fler än 30 semesterdagar till nästkommande år. Foto: Joyseulay/Shutterstock.com

Arbetsrätt

Under året har trycket på sjukvården varit högre än någonsin, och det är många anställda som fått lov att kapa delar av sin sommarsemester. Nu ifrågasätts avtalet om högst 30 sparade semesterdagar till nästkommande år, och på flera håll i landet finns det nu lokala avtal som ger vårdanställda möjligheten att spara fler dagar än så. Det skriver Kommunalarbetaren.

Trycket på sjukvården har aldrig varit så högt som i år. Trots ett stort behov av återhämtning, har många anställda varit tvungna att korta ner sin semester. I vissa svenska regioner har vårdanställda kunnat ta ut tre sammanhängande semesterveckor och en vecka senare under året, medan man i andra regioner kunnat ta ut två sammanhängande veckor och två veckor senare.

På grund av den rådande situationen har det uppstått viss oro för att man inte ska kunna få ut alla sina semesterdagar. Avtalet med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) säger maximalt 30 sparade semesterdagar till nästkommande år, men på flera håll i landet finns det nu lokala avtal som ger vårdpersonal möjlighet att spara mer semester.

Tio fler semesterdagar i Västra Götaland

Region Västra Götaland har tagit fram ett lokalt avtal för att anställda i vården ska kunna spara ytterligare tio semesterdagar fram till år 2022. Den som önskar kan fortfarande få ut dagarna i pengar. Lotta Björck, facklig företrädare Kommunal SU Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tycker att avtalet är ett bra initiativ.

– Vi är de första att propsa på ledighet, men när de inte får ledigt så måste vi lyssna. Många är slitna och vill ha ledighet, nu är det här en möjlighet. Annars hade de fått ut det i pengar, säger hon till Kommunalarbetaren.

Större chans till återhämtning

I Region Östra Götaland finns individuella avtal som gör det möjligt att spara fler än 30 semesterdagar, och på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna försöker fackförbundet Kommunal nu få till en liknande överenskommelse.

Många anställda har fler semesterdagar än de har kunnat få ut i år, och Catharina Häggbom, ordförande Kommunal Universitetssjukhuset, menar att det inte är rättvist att få ut dagarna i pengar. Semesterdagarna ska främst vara en chans till återhämtning.