Byggnadsarbetare som gjuter betonggolv till en kommersiell fastighet.Skanskas varsel är så pass stort att det kan drabba snickare och betongarbetare som har anställningstider på upp till 10 år. Foto: Bannafarsai_Stock/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Storvarsel på Skanska Hus gör att 90 yrkesarbetare och 75 tjänstemän förlorar sina arbeten. Tony Eklund, facklig förtroendeman, säger att det är ett mycket hårt slag mot deras byggnadsarbetare, skriver Byggnadsarbetaren.

I Stockholm har Skanskas byggen gått på högvarv under våren, men trots det varslades 75 tjänstemän och 90 yrkesarbetare precis innan semestern. På området finns det totalt 340 yrkesarbetare.

Varslet kom som en chock

Tony Eklund, sammankallande för Byggnads mb-grupp för Hus Stockholm Syd, berättar för Byggnadsarbetaren att varslet kom som en chock för flera av de anställda.

Under pandemin har folk slitit för att hålla igång byggena och visst kan man se att det är mindre jobb framöver, men man är kritiska till att Skanska inte använder sin egen personal utan tar in underentreprenörer i stället, berättar Tony Eklund.

Förhandlingar pågår mellan Skanska och facken

För tillfället pågår det förhandlingar mellan Skanska och de fackliga organisationerna. I början av september tror Tony Eklund att det kommer vara klart vilka som kommer att drabbas av uppsägningarna.

Varslen kan drabba anställda med lång anställningstid

Enligt Tony Eklund så rör det sig om väldigt många personer, vilket betyder att även de som har arbetat på företaget länge riskerar att drabbas av uppsägningarna.

På betongsidan kan det drabba personer har så pass lång anställningstid som upp till tio år. När det gäller snickarna riskerar de som har varit anställda i åtta till tio år att bli av med sina arbeten.

Enligt Tony Eklund har pandemin bidragit till att läget har försämrats, och han är orolig att det kan leda till fler varsel i framtiden.

Minskad orderingång på grund av pandemin

Enligt Skanskas presschef Jacob Birkeland är pandemin en av anledningarna till att bolaget varslar sina medarbetare. Orderingången har minskat, och den osäkerhet som skapats på grund av pandemin har resulterat i varsel, vilket är något som Skanska självklart beklagar.

Jacob Birkeland förstår kritiken till att de tar in underentreprenörer. Men att ta in underentreprenörer gör att man snabbt och flexibelt kan anpassa organisationen utifrån vilka projekt man arbetar med. Det kan även handla om att underentreprenörerna har expertkompetens som Skanska saknar i sin organisation.