Susanna Gideonsson, ordförande för LO.LO:s ordförande Susanna Gideonsson vill bland annat kombinera jobb- och utbildningsinsatser för att fler ska komma in på arbetsmarknaden. Foto: Fredrik Sandin Carlson/LO

Arbetsmarknad

Nästan hälften av dem som är inskrivna på Arbetsförmedlingen har varit arbetslösa i ett år, det vill säga långtidsarbetslösa. Hela arbetsmarknaden är enade om att problemet måste lösas. Däremot ser förslagen på lösningar väldigt olika ut från fackligt respektive politiskt håll, skriver Arbetet.

Facket: Etableringsinsatser och mer tillgängliga vägar till jobb

De fackliga centralorganisationerna TCO, Saco och LO har tillsammans tagit fram ett åtgärdsprogram för att minska långtidsarbetslösheten. Det förslaget har nu lämnats till regeringen.

Exempelvis vill facket ge Arbetsförmedlingen större möjlighet att anvisa arbetslösa till olika arbetsmarknadspolitiska insatser. De vill också göra vägarna till jobb snabbare och mer tillgängliga för nyanlända som redan har utbildning eller erfarenhet inom yrken det råder brist på i Sverige.

Dessutom föreslår fackorganisationerna att a-kassans tillfälliga höjning av dagersättningen ska bli permanent. 

Långtidsarbetslöshet påverkar hela samhället

Det är svårare att komma tillbaka in på arbetsmarknaden ju längre arbetslösheten har varat. Det säger Susanna Gideonsson, som är ordförande för LO, i samband med att facket presenterade sitt förslag.

– Det är inte bara en katastrof för den arbetslöse, utan även för hela samhället. Etableringsjobben som kombinerar både jobb och utbildning är en del av lösningen.

Liberalerna: Yrkesskola, bidragstak och sänkt arbetsskatt

Ett annat förslag på lösning kommer från Liberalerna. De vill exempelvis införa en ny yrkesskola där en stor del av utbildningen består av praktik. Skolan ska vara på gymnasial nivå och riktas specifikt till nyanlända i Sverige och till personer som inte har gymnasieutbildning, och därmed har svårt att få jobb.

Liberalerna vill också se ett liknande bidragstak som Danmark har infört. Där får en persons sammanlagda bidrag inte vara högre än lönen från ett jobb. Det skulle motivera fler att vilja försörja sig själva om det faktiskt lönar sig att jobba, menar partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Arman Teimouri.

Partiet vill också att beskattningen på arbete ska sänkas, enligt Liberalernas förslag.