Foto: Pressbild/Lärarförbundet

Avtal

I fyra månader har förhandlingar om ett nytt kollektivavtal pågått mellan Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och SKL, Sveriges kommuner och landsting. Nu har förhandlingarna gått i stå och medlare har kallats in.

31 mars gick det nuvarande avtalet ut och sedan dess har man inte lyckats få till något nytt. Anledningen är att parterna, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och SKL, står för långt ifrån varandra.

Medlare ska lösa konflikten mellan lärarförbunden och SKL

Avtalsförhandlingarna mellan Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och SKL har pågått i fyra månader. Målet var att ha ett nytt avtal klart för alla inom kommunal verksamhet lagom till den 31 mars då det gamla löpte ut, men så har inte blivit fallet. Därför har man beslutat sig för att ta in en medlare som ska hjälpa till att lösa konflikten.

Att man tar in en medlare anser dock inte SKL vara något konstigt i sig.

– Det kan vara bra att ta hjälp av andra för att få in nya perspektiv i frågorna, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef på SKL, till Lärarnas Tidning.

Även 2010 och 2012 när det förhandlades om nya läraravtal tog man in medlare.

Lärarförbunden tycker inte SKL fokuserar på att lösa lärarbristen

Under förhandlingarna har lärarfacken valt att fokusera på lönesättningen samt den höga belastning lärarna har till följd av den lärarbrist som råder. Det viktigaste för facken just nu är att komma åt lärarbristen för att få ned arbetsbelastningen.

Lärarförbunden anser dock att SKL inte fokuserar på att komma åt lärarbristen. Man anser istället att SKL fokuserar på hur turordningsreglerna ska se ut vid arbetsbrist.

– Det är klart att det är olyckligt att man inte kan träffa avtal när det förra avtalet löper ut. Men samtidigt känner jag ett enormt stöd från medlemmarna att det viktiga är att vi får på plats ett avtal som kommer till rätta med de problem som i dag gör att lärare blir sjuka, tvingas sluta och inte får förutsättningar att göra ett bra jobb, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet, till Norrländska Socialdemokraten.

Lärare kan ta till stridsåtgärder

Att förhandlingarna drar ut på tiden som de gör kan får allvarliga konsekvenser i skolorna. Många av förbundens medlemmar är nämligen redo att ta till stridsåtgärder då man känner att gränsen snart är nådd.

I dagsläget är det svårt att förutspå när parterna kan komma överens om ett avtal.