Pressbild på monica sonde från skr.Monica Sonde, chef för utbildning och arbetsmarknad på SKR, menar att det behövs mer effektiva arbetsmarknadspolitiska verktyg på alla nivåer, men framför allt den lokala. Foto: Pressbild/SKR

Arbetsmarknad

Efter att ha granskat Arbetsförmedlingens insatser till arbetssökande som har hamnat längst från arbetsmarknaden bedömer SKR att det finns tydliga brister, både gällande omfattning, tillgång och resultat. Det skriver Publikt.

Monica Sonde, chef för utbetalning och arbetsmarknad på SKR (Sveriges kommuner och regioner) konstaterar att man återigen har sett att den statliga arbetsmarknadspolitiken inte riktigt når fram till dem som behöver det som mest. Hon menar att de nuvarande insatserna helt enkelt inte är tillräckliga för att kunna gå från bidrag till arbete.

188 000 inskrivna saknar aktivitet

Enligt SKR:s granskning hade 144 000 av de totalt 332 000 som var inskrivna på Arbetsförmedlingen i september 2023 minst en aktivitet. De övriga 188 000 hade dock ingen aktivitet alls. 

Kartläggningen visar att majoriteten av deltagarna i arbetsmarknadsinsatsen Rusta och matcha får 1–2 timmars stöd/vecka. Men också att samtliga deltagare får i princip samma stöd oavsett vilka utmaningar de möter på arbetsmarknaden. Man får med andra ord inte mer stöd ju längre bort från marknaden man är. Det visar sig till och med att personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning får mindre stöd än andra.

Tar längre tid att gå från bidrag till jobb eller studier

Man kan även se att det tar längre tid att gå från bidrag till nytt jobb eller studier än tidigare. Var tredje deltagare har gått till jobb eller börjat studera efter fyra månader, vilket är sämre siffror än vid tidigare mätningar. Och resultaten är sämre överlag bland inskrivna med svagare ställning på arbetsmarknaden.

Vill se reform som ger kommunerna huvudansvar

SKR vill se en reform i aktivitetskravet som ger kommunerna huvudansvaret för samordning och genomförande för de insatser som ska göras. Monica Sonde betonar dock att detta kräver att man tar hänsyn till kommunernas perspektiv och att man tar fram lösningar som fungerar i den “kommunala verkligheten”. Hon tillägger att de som har ekonomiskt bistånd också måste få tillräckligt stöd från Arbetsförmedlingen.