Kvinna mobbar golv i lokal. Bredvid henne står en städvagn.Fastighets regionala skyddsombud, Richard Fredriksson, menar att Samhall prisdumpar städtjänster och därmed skapar dålig arbetsmiljö. Foto: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com

Arbetsrätt

Richard Fredriksson, regionalt skyddsombud för Fastighets, menar att Samhall dumpar priserna på städning för att vinna stora upphandlingar som ger många jobb. Det påverkar arbetsmiljön negativt, och Arbetsmiljöverket har nu fått gripa in.

Samhall är ett företag som ägs av staten. Deras uppgift är att skapa jobb till personer med funktionsnedsättningar. För 2022 är kravet att Samhall ska kunna erbjuda 32,84 miljoner timmars jobb.

Enligt Richard Fredriksson är det just detta krav som gör att Samhall deltar i stora upphandlingar för städtjänster och ger låga anbud. Även om privata upphandlingar är hemliga har han sett i kommunala upphandlingar att Samhalls pris ofta ligger långt under vad kommunen hade beräknat att städningen skulle kosta om de finansierade det på egen hand.

Centraliserat arbetssätt pekas ut som orsak till arbetsmiljöbristerna

Richard Fredriksson tycker att det centraliserade arbetssättet är en orsak till den dåliga arbetsmiljön.

– De som räknar på anbuden centralt avgör hur stor bemanningen ska vara. I verkligheten, där en arbetstagare kanske har 20 procents arbetsförmåga i städarbete och en annan 90 procent, kan beräkningen slå fel. Det är en orsak till dålig arbetsmiljö och höga sjuktal.

Dessutom riktar Richard Fredriksson kritik mot Samhalls sätt att matcha sina anställda till arbetsuppgifter. Områdescheferna gör en bedömning av den anställde utifrån 16 olika förmågor. Men dessa 16 förmågor är bristfälliga och fångar inte in den verkliga funktionsnedsättningen. Därför kan det bli väldigt fel.

Samhall tycker inte att kritiken stämmer

Åsa Brunzell, tillförordnad HR- och kommunikationsdirektör på Samhall, säger att stora upphandlingar inte har någon påverkan på arbetsmiljön. Hon menar att de alltid tar hänsyn till varje medarbetares förmågor och att första linjens chefer alltid kan lyfta behov av resurser till sin chef.

Arbetsmiljöverket planerar att kräva vite mot Samhall i Eskilstuna inom några veckor.